25 let MAN v České republice

Výročí

25 let MAN v České republice
  • 1992 – 2017: zastoupení značky MAN v ČR slaví dvacet pět let
  • 1992: před čtvrt stoletím se sídlem v Brně
  • 2000: zbrusu nové prodejní a servisní centrum v Čestlicích u Prahy
  • 2009: prodejní a servisní centrum MAN v Rousínově na Moravě
  • 2015: prodejní a servisní centrum MAN v Ostravě
  • 2015: prodejní a servisní centrum MAN v Postřižíně
  • Jednatelé naší společnosti
  • Dvacet pět let úspěchů
  • Vždy na špičce vývoje a nabídky

Praha, 13. 11. 2017 – v roce 1992 vznikla společnost MAN Nutzfahrzeuge Československo spol. s r.o. s působností na území tehdejší federace, ČSFR. Jediným společníkem byla firma MAN Nutzfahrzeuge AG se sídlem v Mnichově ve Spolkové republice Německo. Úkolem bylo postupné pronikání na automobilový trh ČSFR.

S rozdělením ČSFR, v roce 1993, došlo k rozštěpení společnosti. Vznikla „nová“ MAN Nutzfahrzeuge Tschechien spol. s r. o. Společnost od samého počátku sídlila v Brně na ulici Opuštěná. Aktivity byly soustředěny na prodej užitkových vozidel a autobusů, s cílem postupného pronikání na český trh.

S úspěšným rozvíjením činnosti vznikla nutnost rozšířit předmět podnikání o servis prodaných vozidel a vybudovat vlastní servisní, prodejní a importní středisko. Podle platných standardů mateřské MAN Nutzfahrzeuge AG musela lokalita, kde se mělo budoucí středisko nacházet, splňovat pevně daná kritéria, k nimž patřila také dobrá dopravní dostupnost, atraktivní poloha, umístění poblíž nějaké významnější komunikace atd. Takové místo bylo objeveno nedaleko dálnice D1, v obchodně-průmyslové zóně Průhonice-Čestlice.

MAN Nutzfahrzeuge Tschechien spol. s r.o. přesídlila do pronajatého objektu v Průhonicích u Prahy. V té době byl zahájen nábor odborných zaměstnanců na pozice do prodejního oddělení, servisu i administrativy.

MAN Truck & Bus Center Čestlice

V roce 2000 byla dokončena budova nového servisního a obchodního komplexu v Čestlicích, v Obchodní ulici č.p. 120. Společnost tam téhož roku přesídlila. Zahájila také podnikání v oblasti oprav silničních vozidel, oprav karoserií a zprostředkovatelské činnosti v oblasti obchodu a služeb. Významným způsobem vzrostl počet zaměstnanců.

Vstupem České republiky do EU v roce 2004 došlo k mnoha změnám, které ovlivnily i zastoupení značky MAN v ČR. Jednalo se o celou řadu praktických i legislativních změn majících dopad na činnost společnosti. Ve stejném roce zavedla mateřská společnost MAN Nutzfahrzeuge AG novou organizaci v oblasti prodeje, vznikly tzv. prodejní regiony. Česká republika od toho okamžiku patří spolu s Polskem, Slovenskem, Rumunskem, Litvou, Lotyšskem, Estonskem,Moldavií, Bulharskem a Finskem do regionu východní Evropa (Vertriebsregion Europa Ost).

V roce 2005 se podařilo po naplnění celé řady kritérií a důkladném prověření získat certifikát ISO 9001:2000. To nás zavazuje k neustálému kvalitativnímu zlepšování firemních procesů a požadavků stanovených pro získání a udržení certifikace.

Následující roky patřily především uvádění nových modelových řad nákladních a užitkových vozidel, autobusů a dálkových autokarů.

Během krátké doby se celá výroba MAN a NEOPLAN přiřadila k produktové rodině TRUCKNOLOGY GENERATION®. Výsledkem byl, kromě jiného, též zisk, do té doby, bezprecedentního sedmého titulu „Truck of the Year 2008“ pro těžká nákladní vozidla modelové řady MAN TGX/TGS.

MAN Truck & Bus Center Rousínov

V roce 2008 byl položen základní kámen stavby prodejního a servisního centra v Rousínově na Moravě. Nový areál byl dán do zkušebního provozu v roce 2009 a o několik měsíců později zahájil oficiálně svoji činnost. Patnáctého ledna 2010 proběhlo v Rousínově slavnostní otevření druhého vlastního servisu společnosti MAN užitková vozidla Česká republika, spol. s r.o. Součástí moderního prodejního a servisního areálu MAN v ČR je školicí středisko, servis, moderní skladové prostory, diagnostika, zázemí pro zákazníky, správní prostory a prodejní místa nových i použitých vozidel.

Budova byla navržena a postavena podle přísných pravidel MAN splňujících všechny korporátní požadavky. Navíc je v přízemí vybavena kromě jiného podlahovým topením, které poskytuje vysokou míru tepelné pohody a navíc přispívá k šetření energií a tím i vlastních nákladů na provoz.

Mezi další technické speciality patří nejenom systém odpadového hospodářství přispívající k ochranně životního prostředí, ale též například skladování a distribuce mazadel a olejů. Umístění zásobních tanků do prvního patra budovy umožňuje plně využít potenciální energii olejů při jejich plnění do vozidel v přízemí. Důsledkem byla možnost využití méně náročných čerpadel a tím opět podpořit šetření energií, se kterými jdou ruku v ruce provozní náklady.

Od roku 2011 nese naše společnost nové jméno MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

MAN Truck & Bus Center Ostrava

S účinností od 1. června 2015 převzala na základě dohody společnost MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. od ostravské společnosti AXA truck a.s. podnikatelské aktivity na poli poskytování služeb v oboru prodeje a servisu nákladních vozidel MAN.

Vznikl opěrný bod MAN Truck & Bus Center Ostrava, který se zařadil do sítě vlastních servisních zázemí ke dvěma stávajícím.

MAN Truck & Bus Center Ostrava navázal na dlouhodobou činnost smluvního servisu AXA truck a nyní poskytuje všechny standardní servisní a diagnostické služby vozidel MAN včetně pneuservisu, lakovny a samostatné myčky silničních souprav. Dvacet jedna stávajících zaměstnanců ostravského centra nabízí služby obvyklého vysokého standardu značky MAN.

Šest průjezdných stání pro silniční soupravy z nichž jedno je určeno pro diagnostiku vozidel, bohatě zásobený sklad náhradních dílů a rozlehlé parkovací plochy pro těžká nákladní vozidla nebo silniční soupravy jsou zárukou spokojenosti zákazníků. 

MAN Truck & Bus Center Postřižín

Šestého listopadu 2015 bylo slavnostně otevřeno, v katastru obce Postřižín u Prahy, v sousedství dálnice D8,v pořadí již čtvrté vlastní, servisní a obchodní zázemí společnosti MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. Slavnostního aktu se zhostil jednatel a generální ředitel společnosti MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. pan Jochen Modl, MBA.

Význam a důležitost události potrhla účast vysokých představitelů mateřské společnosti MAN Truck & Bus AG senior vice prezidenta pro oblast poprodejních služeb pana Jana Eike Witta a regionálního ředitele pro obchod Johana Björnöra, stejně jako představitele rakouské hospodářské komory (Wirtschaftskammer Österreich) pan Christiana Millera a celé další plejády významných hostí z oblasti hospodářství, obchodu, podnikatelské sféry, sdělovacích médií a v neposlední řadě též politiky.

Nový značkový servis nákladních vozidel a autobusů MAN v České republice v katastru obce Postřižín nedaleko Prahy, u sjezdu z dálnice D8 nabízí veškeré servisní a opravárenské práce s výjimkou lakování. Nové servisní a prodejní zázemí MAN Truck & Bus Czech Republic, s.r.o. se rozkládá na ploše více než 15 000 m2, zastavěná plocha má 2000 m2. Celkové investice dosáhly hodnoty téměř pět milionů eur. Vlastní vybavení servisu nejmodernější technikou odpovídající standardu MAN bylo pořízeno za více než 700 000 eur.

V novém servisním zázemí vozidel MAN je k dispozici desítka servisních stání, dvě stání diagnostická a místo pro mytí vozidel. Kromě servisu vlastních vozidel MAN nabízí nové servisní středisko též opravy přípojných vozidel. Služba, probíhající na jednom místě, ušetří čas zákazníkům a provozovatelům dopravních souprav. Vedle vlastního servisního zázemí v MAN Truck & Bus Center Postřižín zřízeno též obchodní zázemí pro prodej nových i ojetých autobusů, nákladních, užitkových a speciálních vozidel MAN.

Jednatelé naši společnosti

V letech 1992 až 1996 byl jednatelem naší společnosti pan Anton Schwarz. Jeho nástupce Johann Grumböck  byl ve funkci do roku 1997. Následující dva roky byl jednatelem pan Kurt Fädler. Od roku 2008 zastával tento post pan Theodor Schniederjan. Pan Peter Erich Marx byl ve funkci jednatele od roku 2004 do roku 2009. V letech 2009 až 2017 zasával funkci jednatele pan Jochen Modl. Od poloviny dubna letošního roku, 18. 4. 2017, vystřídal pana Jochena Modla na pozici jednatele společnosti MAN Truck & Bus Czech Republic a MAN Truck & Bus Slovakia pan Reinhard Faderl.

Pan Reinhard Faderl pochází z Rakouska. Svoji úspěšnou pracovní kariéru započal v roce 1988 u společnosti Steyr Daimler Puch. V roce 1995 byl jednatelem pobočky East Berlin pro MAN Truck & Bus a o dva roky později se stal obchodním ředitelem MAN Truck & Bus v Maďarsku, kde byl od roku 2010 na pozici jednatele.

Dvě a půl dekády úspěchů

Poslední dvě a půl dekády let jsou charakterizované celou řadou zlomových událostí. Rozpadem Československa, integrací nových členů do EU, příchodem nového tisíciletí, nástupem měnové unie s jednotným platidlem Euro, hlubokou krizí ekonomiky, nepříjemnými ekonomickými vyhlídkami, zvyšujícími se zákaznickými potřebami a úspěšným plněním předem dobře rozvážených cílů a plánů.

K tomu všemu navíc zastoupení mnichovské značky MAN letos slaví dvacet pět let své existence na automobilovém trhu České republiky. Samozřejmě, že všechny výše zmíněné charakteristiky doby se svým způsobem odráží též v historii naší společnosti MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. Měly a stále mají přímý vliv na naši nabídku produktů a služeb.

Značka MAN vychází z více než dvě stě padesáti let zkušeností budování různých průmyslových oborů. Ve své dlouhé historii byla vždy ikonou nejen německého, ale též evropského průmyslu.

Díky ohromným investicím na přelomu tisíciletí do nových technologií může dnes nabízet výrobky nejvyšší kvality. S nástupem vozidel konstruovaných dle filozofie TRUCKNOLOGY GENERATION® splnila značka MAN výraznou měrou svůj závazek poskytnout zákazníkům vysoce efektivní dopravní řešení při zachování trendu udržitelného vývoje.

Moderní Common Rail motory několika stupňů emisních specifikací samozřejmě včetně Euro VIc a vyspělé elektronické asistenční systémy činí, společně s filozofií stavby TRUCKNOLOGY GENERATION®, naše vozidla vysoce konkurenceschopnými. V mnoha ohledech jsou etalonem pro drtivou část konkurenčních značek.

Během dvaceti pěti let existence zastoupení značky v České republice jsme dodali nákladní a užitková vozidla MAN, stejně jako autobusy a autokary MAN a NEOPLAN tisícům našich zákazníků využívajících naše služby včetně těch poprodejních.

Jsme hrdi na fakt, že jsme v České republice vybudovali skvělé zázemí se sídlem v Čestlicích u Prahy a s dalším významnými servisními a prodejními body v Rousínově na Moravě. Ostravě a Postřižíně. Stejně tak jsme hrdi na síť našich dealerů a smluvních servisních partnerů.

Vysoce odborně vzdělaní specialisté nabízejí nejen naše výrobky a služby, ale též svoje expertní zkušenosti, které jsou, také v tomto období, více než k „nezaplacení“.

Odměnou za dvacet pět let tvrdé, odpovědné a důsledné práce nám jste Vy, naši spokojení a loajální zákazníci. Každý den z těch dvaceti pěti let jsme byli „důsledně efektivní“ a to proto, aby stejně takové bylo i Vaše podnikání. Buďme proto i do budoucna společně s výrobky a službami značky MAN neustále efektivní a neustále na špičce vývoje.

Vždy na špičce vývoje

Vynálezce Rudolf Diesel pracoval pro značku M.A.N. Byly to právě Augsburgské strojírny, které pod vedením Heinricha voz Buze odhalily a plně využily vysoký potenciál právě vynalezeného vznětového motoru. Od konce devatenáctého století tak M.A.N. vyráběl a zlepšoval motor, který se stal záhy jedním z nejdůležitějších výrobků rozvoje moderní společnosti.

Značka MAN přivedla na svět vynález přímého vstřikování motorové nafty a v roce 1924 vybavila, jako jedna z prvních, svá nákladní auta vznětovými motory. Solidní konstrukce a um řídících pracovníků přenesly úspěšně výrobu vozidel MAN nejen přes kritické období vleklé hospodářské krize ve třicátých letech dvacátého století, ale též přes nepříjemné období druhé světové války a poválečné deprese výroby. Po ní se společnost M.A.N. aktivně zapojila do tzv. Německého zázraku. Již v roce 1953 vyrobila v Norimberku na 1700 vozidel, o dva roky později přesunula těžiště výroby nákladních vozidel do Mnichova.

V šedesátých letech se společnost M.A.N. stala jedním z největších výrobců nákladních vozidel v Německu. Expanze výroby vedla přes společný podnik se značkou Saviem (1963), export vlastní výroby vozidel do Turecka (1967), převzetí značky Büssing (1971), akvizice v Rakousku – ÖAF a Gräf und Stift (1971), kooperaci s VW (1977), převzetí značky Steyr (1990), převzetí značek Star (Polsko), ERF (Velká Británie) a NEOPLAN (2000) a budování mezinárodní výrobní a servisní sítě. V roce 2011 pořídila společnost Volkswagen AG více než 55 % rozhodujících práv a 53,7 % akcií ve společnosti MAN SE. MAN se tak fakticky stal součástí jednoho z největších výrobců vozidel na světě VW Group. V roce 2012 Volkswagen ještě podstatně navýšil svoji majetkovou účast a v roce 2016 vytvořil novou divizi Volkswagen Truck & Bus GmbH do níž zahrnul výrobce nákladních a užitkových vozidel, které majetkově ovládá: MAN Truck & Bus, Scania a Volkswagen Caminhoes e Onibus.

MAN je značka s vysokým kreditem. Mezi řidiči, majiteli, provozovateli či zákazníky, stejně jako mezi ostatními účastníky silničního provozu obecně, a podnikateli v silniční dopravě speciálně, je známa svojí seriózností a vysokým standardem kvality výrobků a poskytovaných služeb. Takové charakteristiky bylo dosaženo nejen důsledným prosazování dlouhodobě vyzkoušených a vyzrálých konstrukčních řešení nákladních vozidel s vysoce efektivním provozem, ale též udržováním vysokého standardu znalostí a pracovních dovedností zaměstnanců.

Dnes, jako i dříve, je značka MAN synonymem spolehlivosti, efektivity a komfortu. Za dobu své existence přivedla na svět celou řadu originálních konstrukčních řešení, která ulehčují život nejen operátorům dopravních společností, ale především, těm nejdůležitějším – řidičům.

Další informace na www.mantruckandbus.cz

 

Program efektivní dopravy MAN Truck & Bus

Objem dopravy na evropských silnicích neustále roste. Současně však v důsledku ubývání zdrojů energie je doprava stále dražší. MAN Truck & Bus jako jeden z předních výrobců autobusů a nákladních vozidel výraznou mírou přispívá k neustálému zlepšování efektivity dopravy. MAN nabízí komplexní program snižování celkových nákladů vlastnictví vozidla. Efektivita dopravy – zahrnující technologii, servis, náklady na řidiče a další expertizy – chrání životní prostředí a je přidanou hodnotou pro naše zákazníky.

 

MAN Truck & Bus, jeden z největších evropských výrobců dodávkových, nákladních a užitkových vozidel a poskytovatel dopravních řešení dosáhl v roce 2016 obratu 9 miliard Eur. Je výrobcem a dodavatelem dodávkových automobilů, nákladních vozidel, autobusů, vznětových a plynových motorů stejně jako služeb spojených s dopravou pasažerů a transportem zboží. MAN Truck & Bus je společností Volkswagen truck and Bus GmbH a zaměstnává celosvětově 35 000 zaměstnanců.