Autonomní provoz v rámci terminálu: Digitalizace kombinované dopravy

Nákladní vozy

Autonomní provoz v rámci terminálu:  Digitalizace kombinované dopravy
  • Společnosti MAN, Deutsche Bahn, Hochschule Fresenius University of Applied Sciences a Götting KG zahájili práce na společném projektu pro budoucnost.
  • Bylo vyvinuto a plně otestováno nákladní vozidlo s automatizovaným systémem řízení pro pružnější manipulaci s kontejnery na jejich překladišti.

Praha 29. 9. 2020/Za účelem automatizace překládky mezi různými druhy dopravy byl 1. července 2020 zahájen projekt „Autonomní inovace provozu na terminálu“ (ANITA). Je potřeba vyvinout a otestovat plně automatizovaný nákladní vůz ve skutečných logistických operacích na terminál DUSS v Ulmu. Kombinovaná doprava – intermodální kombinace silniční, železniční a / nebo vodní dopravy – je jedním z nejrychleji rostoucích trhů v celé oblasti nákladní dopravy. Projekt ANITA je dalším důležitým stavebním kamenem na cestě k automatizaci celého procesu dopravy. Umožňuje flexibilnější nasazení vozidel a řidičů.

Partnery projektu jsou společnosti a instituce: MAN Truck & Bus SE, Deutsche Bahn AG, Götting KG a Hochschule Fresenius University of Applied Sciences. Projekt je financován částkou cca 5,5 mil. Eur z programu „Nové technologie vozidel a systémů“ německého spolkového ministerstva hospodářství a je naplánován na 39 měsíců.

Plně automatizovaný nákladní vůz má být využit v závodě Ulm Dornstadt. Automaticky se bude pohybovat v kontejnerovém skladu DB Intermodal Services a terminálu DUSS. Během testů bude vždy na palubě „bezpečnostní řidič“ společnosti MAN. Digitální infrastruktura a všechna potřebná rozhraní budou nejprve nastavena na místě. Zkušení operátoři jeřábu budou manipulovat s kontejnery, aby zajistili, že provoz bude možné testovat za skutečných podmínek.

Dr. Sigrid Nikutta, člen správní rady DB pro nákladní dopravu: „Kombinovaná doprava je klíčem k úspěšné dekarbonizaci dopravy. Zákazník přistupuje k železniční dopravě přes překládací terminály, takže je důležité, abychom zde nabídli efektivní a inovativní procesy. S kontejnery je třeba zacházet rychleji a pružněji. K tomuto účelu používáme digitalizaci, stejně jako v projektu ANITA: samojízdné nákladní automobily v terminálu jsou prvním důležitým krokem k „terminálu 4.0“.“

MAN Truck & Bus SE vyvíjí vozidlo pro tento projekt: „Společně s našimi partnery získáme cenné zkušenosti s autonomními vozidly pro manipulaci s kontejnery v terminálu. V návaznosti na náš, již velmi úspěšný projekt platooningu s DB Schenker AG a Fresenius University představuje ANITA další důležitý krok na cestě k automatizované jízdě, další milník v našem automatizačním plánu MAN,“ říká Dr. Frederik Zohm, člen výkonné rady pro výzkum a vývoj ve společnosti MAN Truck & Bus.

Götting KG vyvine algoritmy pro určování polohy vozidla a detekci překážek. Hans-Heinrich Götting má na starosti Götting KG: „Projekt ANITA by měl zlepšit naši schopnost detekce prostředí na zcela novou úroveň, protože se snažíme dosáhnout plné automatizace. Spolupráce s klíčovými partnery v reálném prostředí je pro společnost Götting KG nesmírně důležitá. “

Aby byla zajištěna úspěšná komunikace mezi vozidlem a terminálovým nebo kontejnerovým depem, bude nejprve analyzováno chování lidí a strojů v prostoru terminálu, aby bylo možné jej převést do digitálních procesů a pravidel. Toto bude úkolem Fresenius University of Applied Sciences: „Máme tradici v provádění analýz v komplexních systémech,“ říká profesor Dr. Christian T. Haas, ředitel Institutu pro výzkum komplexních systémů na Fresenius University. „Aktuální výzva, kterou současný projekt představuje, spočívá v tom, že musíme nejen chápat chování systému, ale také to musíme převést do digitálního konceptu, se kterým mohou stroje pracovat. Bezpečnost má nejvyšší prioritu, ale pro proces zavádění jsou důležité také výkonnostní aspekty. “