Elektrické bateriové trucky  jsou naší budoucností

Elektrické bateriové trucky jsou naší budoucností

Studie proveditelnosti „Doprava bateriovými kamiony: Proveditelnost 2021“ zveřejněná v rámci projektu „ZeroEmissionDelivery – Berlín“ ilustruje velký potenciál elektrických bateriových trucků – a to i mimo uvažované období studie. Institut Fraunhofer ISI vypracoval studii s názvem T&E Transport & Environment. MAN Truck & Bus vítá výsledky studie a také poukazuje na důležitost vládní podpory soukromé i veřejné dobíjecí infrastruktury jako rozhodujícího faktoru pro implementaci elektrovozidel a zároveň jedné z největších obav zákazníků.

  • Datový základ studie: 9500 reálných jízd do 543 poboček 224 těžkých nákladních vozidel nad 12 t celkové hmotnosti vozidla (GVW)
  • Základní prohlášení: Téměř 60 % vozového parku nákladních vozidel REWE zkoumaných v regionu severovýchodního Německa již může být elektrifikováno, přibližně 40 % i dnes s ekonomickými výhodami.
  • Generální ředitel MAN Andreas Tostmann: „Vývoj nabíjecí infrastruktury musí mít nyní nejvyšší prioritu.“

V první studii proveditelnosti elektrifikace regionální rozvážkové dopravy, která je založena na skutečných firemních datech, Fraunhofer ISI, zadaná Transport & Environment, ukazuje, že elektrifikace silniční nákladní dopravy je již v krátkodobém horizontu možná a slibuje ekonomické přínosy pro společnosti. Ekonomická a technická proveditelnost byla prověřena na praktickém příkladu logistiky skupiny REWE Group v celém severovýchodním regionu Německa. Výsledek: téměř 60 % vozového parku REWE v severovýchodním regionu již může být elektrifikováno. Pro přibližně 40 % je přechod na e-nákladní vozy spojen s ekonomickými výhodami.

Andreas Tostmann, generální ředitel MAN Truck & Bus, je výsledky studie potěšen, zároveň ale také klade požadavky na politiky: „Vývoj dobíjecí infrastruktury musí mít nyní nejvyšší prioritu a musí být podporován. Zákonodárci by také měli ve střednědobém horizontu rozhodnout o přednostním přístupu pro kamiony s lokálně nulovými emisemi ve městech.“ Kromě toho musí být podél dálnic v Evropě do roku 2025 vybudována dobíjecí páteřní síť s kapacitou dobíjení 700 kW až 1000 kW, řekl Andreas Tostmann.

Soukromý lektor Dr. Patrick Plötz vedl studii proveditelnosti ve Fraunhofer ISI. Toto jsou z jeho pohledu nejdůležitější zjištění: „Po vyhodnocení všech 9500 jízd kamionů na více než 540 logistických bodech je jasné, že: aktuálně dostupné řady bateriových trucků jsou již dnes často dostačující pro zvládnutí všech analyzovaných městských jízd kamionů. Ve studii je téměř polovina regionálních rozvážkových jízd uvažovaná s elektronickými nákladními vozy. S optimalizovaným plánováním tras a dalším mezinabíjením je potenciál ještě vyšší. U těžkých nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 26 t s velmi dlouhými denními cestami však elektrifikace stále zůstává výzvou vzhledem k aktuální nabídce vozidel.“

Vzhledem k vysoké míře zastupitelnosti a možným cenovým výhodám je jedním z doporučení studie, aby provozovatelé nákladních vozidel již dnes prověřili přeměnu svého vozového parku v městské a regionální dodávkové dopravě.

MAN Truck & Bus přijal výsledky studie s velkým zájmem, protože potvrzují jeho vlastní zkušenosti a analýzy. Kromě elektrifikace v městských oblastech, která by byla již dnes plně možná, určují výsledky trend pro regionální aplikace, protože i zde by již bylo s e-nákladními vozy realizovatelných přibližně 50 % studovaných tras. Pokud se nyní podíváme na krátkodobé studijní období do roku 2023, je zřejmé, že v následujících letech bude s vylepšenou technologií baterií možné a ekonomické mnoho dalších aplikací a cest s elektrickými nákladními vozy. „Z mého pohledu je důležitým závěrem studie pro naše zákazníky to, že provozovatelé vozových parků dokážou rychle elektrifikovat technicky proveditelné trasy  a navíc jim již dnes přechod z nafty na BEV přináší v mnoha případech ekonomické výhody,“ dodává Michael Treier, Sales Truck Alternative Drives ve společnosti MAN Truck & Bus, který se na studii podílel.

Ekaterina Boening, projektová manažerka studie proveditelnosti v T&E Germany, shrnuje výsledky takto: „Elektrifikace silniční nákladní dopravy je možná a slibuje ekonomické výhody pro firmy. Příští federální vláda se nesmí nechat rozptylovat pseudořešeními, jako jsou biopaliva , e-paliva nebo kamiony na plyn, protože by to byla ztráta času a peněz.“