ELEKTRIFIKOVÁNÍ LOGISTIKY V CENTRECH MĚST

Nákladní vozy

ELEKTRIFIKOVÁNÍ LOGISTIKY V CENTRECH MĚST

Společnost MAN Truck & Bus se se svým elektrickým distribučním vozem eTGM účastní projektu ZEUS. Testovací jízdy v centru Mnichova ukazují, jak by měly vypadat dopravní služby budoucnosti.

Mnichov, podobně jako mnohé další metropole, vážně trpí nárůstem dopravy a znečištěním ovzduší. Kdyby se změnil způsob, jak se zboží dováží do centra, mělo by to pozitivní efekty na mnoha úrovních. Řešením je rozvoz zboží do obchodů v době mimo dopravní špičky a s využitím elektrických vozidel. „Zásobování centra mimo dopravní špičky by znamenalo, že logistické procesy by probíhaly rychleji a jejich dopad na provoz by byl mnohem nižší – to nám ukazuje každá vědecká studie,“ vysvětluje Clemens Baumgärtner, mluvčí města Mnichov pro práci a ekonomický rozvoj.

Potvrdilo se to i během testovacích jízd, které společnost MAN ve spolupráci s mnichovskou radnicí uskutečnila loni v listopadu jako součást projektu ZEUS (Zero Emission off-peak Urban deliverieS – zásobování mimo špičky bez emisí). Výsledky testů s plně elektrickým truckem MAN eTGM, které jsou již dostupné, ukázaly, že změnou harmonogramu zásobování centra města na dobu mimo špičky se dosáhlo časové úspory 15 až 30 %. Zároveň bylo možné zlepšit přesnost a spolehlivost plánování na úroveň téměř 100 %. Dalším aspektem je jasně pozorovatelné snížení míry hluku při použití elektrického trucku. To je jeden z prvních faktorů, díky kterým se přesun mimo špičky vůbec dá realizovat – obyvatelé to nepocítí. „Zkušebním provozem trucku MAN eTGM v Mnichově se nám podařilo dokázat, že elektrický pohon přináší snížení hlučnosti. Vnímaná hlučnost se snižuje nejméně o čtvrtinu, v některých případech až o polovinu, obzvláště při rychlostech pod 30 km/h,“ komentuje výsledky Dr. Christoph Jessberger, který pracuje ve společnosti MAN Truck & Bus na oddělení předběžného vývoje a dohlížel na projekt ZEUS.

Projekt ZEUS je součástí iniciativy Městská mobilita Evropského inovačního a technologického institutu (EIT). Jeho cílem je modelovat a demonstrovat různá řešení, která využívají městské logistické procesy mimo dopravní špičky a v nočních hodinách. Takto se identifikují reálné příležitosti zásobování center měst mimo časy nejhustšího provozu bez negativního dopadu na plnění požadavků obchodního života ve městě.

Testy provedené v rámci projektu ZEUS ukazují, že distribuční systém byl po přesunu mimo špičky mnohem efektivnější, časy dodávek se zkrátily, zvýšila se dochvilnost a provoz vozidel neobtěžoval hlukem. Klíčovou úlohou, kterou je třeba vyřešit, je fakt, že maloobchodní prodejny by musely své procesy příjmu zboží také přesunout mimo špičky, což by mohlo znamenat zvýšení jejich provozních nákladů.

Pointa však platí: tiché doručování zboží mimo špičky pomůže městům k čistší a plynulejší dopravě rychleji než jiná řešení. Společnost MAN k tomuto pokroku přispívá svými produkty i zanícením.