LEXIKON PROFESIONÁLNÍHO ŘIDIČE

Originální olej MAN

LEXIKON PROFESIONÁLNÍHO ŘIDIČE

Originální olej MAN prokazatelně poskytuje ideální ochranu proti opotřebení a pomáhá tak prodloužit životnost vozidla a snížit celkové náklady na provoz. Podívejme se detailněji do „kuchyně“, abychom viděli, proč je Originální olej MAN tak vysoce kvalitní.

Nejtvrdší fází při vývoji nového produktu je praxe. Na cestách po celém světě, každý den, měsíc po měsíci. Originální olej MAN absolvoval miliony zkušebních kilometrů v různých vozidlech MAN, aby se výkonnost maziva otestovala v reálných podmínkách a při každodenním namáhání: při silných vibracích znečištěném vzduchu, jízdě s neustálým zastavováním, při častém brzdění motorem a podobně.

Během mnoha let MAN v rámci rozsáhlých silničních zkoušek testoval různé typy olejů pro motory, převodovky, poháněné nápravy a rozvodovky. Technici pak komponenty rozebrali, zkontrolovali a vyhodnotili jejich stav. Paralelně probíhaly analýzy oleje. Pokud se na mazaných dílcích našli známky sedimentů nebo zvýšeného opotřebení, konkrétní olej nebyl schválen. Pouze oleje, které úspěšně prošly komplexními testy a dokázaly tím, že jsou ideální pro naše vozy, získaly osvědčení o schválení značkou MAN.

Klasifikace a viskozitní třídy

Při motorových a převodových olejích se používají klasifikační systémy SAE, konkrétně SAE J300 a SAE J306. Viskozitní třídy SAE stanovují hustotu nebo tekutost oleje při různých teplotách: to znamená minimální viskozitu pro vysoké teploty (při 100 ° C) a maximální přípustnou viskozitu při nízkých teplotách. Viskozitní třída (např. SAE 10W-40) však není indikátorem kvality oleje!

Komponenty mazacích olejů

Mazací prostředky musí splňovat určité vlastnosti, aby vyhovovaly požadavkům při různém použití. Obecně se dá říci, že cca 80 % tvoří základní oleje a zhruba 20 % aditiva (přísady).

Mazání za studena

Téměř všechny díly motoru, které se pohybují, podléhají tření. Aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení, je třeba je mazat. Jestliže při studeném startu chceme rychle dosáhnout kompletního mazání dílců, potřebujeme olej s nízkou viskozitou.

Řešení: Vysoce kvalitní základní olej s nízkou viskozitou, který zajišťuje dostatečně nízké tření při studeném startu.

 

Mazání za horka

Při provozní teplotě motoru existuje riziko, že viskozita výrazně klesne. Může tak dojít k protržení mazacího filmu.

Řešení: Přísada zlepšující viskozitní index. Při stoupající teplotě oleje zajišťují aditiva zlepšující viskozitní index nižší pokles viskozity a pomáhají tak zajistit stabilní olejový film i při provozních teplotách. Při stoupajících teplotách se navzájem spojují molekuly přísady pro zlepšení viskozitního indexu a tímto „efektem zahuštění“ zvyšují viskozitu.

 

Opotřebení

Pokud dílce, mezi nimiž dochází ke tření, při vysokém tlaku a tepelném namáhání již nejsou navzájem odděleny mazacím prostředkem, jejich povrchy se dotýkají a dochází ke zvýšenému opotřebení nebo v extrémním případě i k „zadření“.

Řešení: Aditiva na ochranu proti opotřebení, které vytvářejí ochranný film pro minimální opotřebení oděrem v oblastech s nedostatečným mazacím filmem. Aditiva EP / AW v oleji vytvářejí na kluzných plochách částí, které se o sebe otírají, velmi tenké vrstvy a zamezují přímému kontaktu „kov na kov“. Za normálních podmínek jsou tyto přísady pevné, při působení opotřebení jsou však kluzké a neustále se vyměňují.

 

Tření

Neustále tření v motoru může vést k omezení výkonu a znečišťování ovzduší.

Řešení: Přísady zlepšující tření (resp. modifikátory tření). Tyto přísady optimalizují vnitřní tření v samotném oleji a tím zvyšují účinnost motoru.

 

Usazeniny vzniklé oxidací

Zejména při vysokých teplotách mají motorové oleje tendenci stárnout. V důsledku oxidačních procesů se ukládá kyslík na molekuly uhlíku, čímž vznikají kyseliny i usazeniny. Kontaktem oleje se spalovacími plyny z BlowBy je stárnutí ještě intenzivnější.

Řešení: Antioxidanty, detergenty a dispergátory. Antioxidanty (resp. Inhibitory oxidace) snižují tendenci k oxidaci (stárnutí). Detergenty čistí a neutralizují kyseliny. Dispergátory zabraňují tvorbě usazenin a nánosů.

 

Koroze

Hrozí nebezpečí, že kovové povrchy zareagují na vnější vlivy, například na kyseliny nebo vlhkost a tím zoxidují.

Řešení: Aditiva zvyšující ochranu proti korozi, které zabraňují povrchové korozi způsobené kyselinou nebo vlhkostí v oleji.

 

Pěnivost

Tvorba pěny s sebou nese riziko, že mazací film se přetrhne.

Řešení: Přísady snižující pěnivost. Nasáváním směsi vzduch-olej může dojít k tomu, že se nepodaří udržet tlak oleje a dílce mazané olejem nebudou dostatečně zásobovány mazacím prostředkem. Přísada snižující pěnivost zabraňuje tvorbě směsi vzduch-olej.

 

Resumé

Na začátku jsme položili otázku: Proč Originální olej MAN? Zde je odpověď, která zahrnuje všechny aspekty:

  • Dlouhodobé expertízy a testování v terénu
  • Nepřetržitá kontrola
  • Precizní výroba dle směrnice MAN
  • Dodržování přísných norem kvality.

Pro uživatele znamená Originální olej MAN prvotřídní kvalitu, maximální spolehlivost, maximální bezpečnost, optimální ochranu a nejlepší výkon. Kromě toho se podílí na optimální spotřebě paliva, pozitivně ovlivňuje TCO a přispívá k redukování emisí CO2. K dalším výhodám Originálního oleje MAN patří garantování kvality produktu společností MAN Truck & Bus, dokonalejší produktové portfolio a v neposlední řadě lepší servis při záručním plnění, resp. v servisních smlouvách.