MAN PŘEDSTAVIL NOVOU GENERACI TRUCKŮ

Nákladní vozy

MAN PŘEDSTAVIL NOVOU GENERACI TRUCKŮ

Společnost MAN Truck & Bus poprvé po 20 letech představuje zcela novou generaci trucků. Světová premiéra se udála 10. února 2020 ve španělském přístavním městě Bilbao. Příznivci značky se siluetou lva v logu se mají na co těšit!

Přerod je důsledně zaměřený na měnící se požadavky dopravního průmyslu a definuje nové standardy – mimo jiné v asistenčních systémech, v orientování se na řidiče a také v oblasti digitálního propojení. Nová generace nákladních vozidel tak ztělesňuje změnu společnosti MAN Truck & Bus z výrobce vozidel na dodavatele inteligentních a udržitelných dopravních řešení. Pokud jde o hospodárnost, díky až 8% úsporám paliva přinášejí nové trucky MAN významné zredukování emisí CO2. Téma bezpečnosti dále rozvíjí nově vyvinutý asistent odbočování – pomáhá předcházet vážným nehodám v městském provozu. Je to významný bezpečnostní prvek, který MAN uvedl o čtyři roky dříve, než tuto funkci bude vyžadovat legislativa. Asistent pro jízdu v pruhu varuje i řidiče v okolních vozidlech. MAN hned od začátku zapojil do vývoje zákazníky i řidiče, aby se jejich požadavky mohly důsledně realizovat na vozidlech.

Nová generace nákladních vozidel MAN přináší i novou úroveň pohodlí, bezpečnosti, hospodárnosti, spolehlivosti, služeb i propojenosti a digitalizace.

„Simplifying Business“ – dopravní průmysl se mění

Požadavky ve všech oblastech dopravního průmyslu jsou dnes různorodější a komplexnější než kdykoliv předtím a prognózy do budoucna naznačují, že zásadní transformace tohoto průmyslového odvětví jede „na plný plyn“. To s sebou přináší velké výzvy. Vždyť jen v zemích EU vzroste v příštích 20 letech objem přepravy o dalších 40 procent. Zároveň se však do roku 2025 mají snížit emise CO2 o 15 % (a o dalších 30 % do roku 2030). Situaci komplikuje fakt, že na trhu je stále akutnější nedostatek řidičů. Podle současných statistik bude v průběhu příštích dvou let v Německu chybět kolem 150 000 kvalifikovaných profesionálních řidičů. Kromě toho stále komplexnější digitalizace napříč všemi logistickými procesy zvyšuje tempo, jakým musí dopravní společnosti pracovat.

„Naši zákazníci od nás očekávají odpovědi na tyto otázky a očekávají je oprávněně,“ říká Joachim Drees, předseda představenstva společnosti MAN. „Pro ně si musíme zachovat náskok před těmito změnami a jejich přímými i nepřímými důsledky. Je to obrovský, ale současně velmi vzrušující úkol – znamená to, že jako výrobce musíme přemýšlet v jiných, nových dimenzích. A vidět to na naší nové generaci nákladních vozidel. “

Nová generace trucků MAN nabízí vše, co si zákazníci a řidiči vždy cenili na svých vozidlech značky MAN a co od nich očekávali – samozřejmě nyní na ještě lepší úrovni. Ověřené a osvědčené přednosti spojuje se změnami plně orientovanými na budoucnost. Cíl: ulehčit a zjednodušit přepravcům a řidičům a jejich každodenní práci – i přes stále komplexnější podmínky. MAN se proto soustředí na tato klíčová témata: řidič na svém pracovišti, hospodárnost vozidla a jeho spolehlivá použitelnost a silné, kompetentní partnerství se zákazníky.

Perfektně přizpůsoben řidičům

Aby bylo možné optimalizovat pracovní prostředí v nákladním vozidle a lépe jej přizpůsobit každodenním potřebám řidičů, je třeba myslet na jejich výkon a motivaci. Koneckonců rozhodujícími stavebními kameny ekonomického úspěchu dopravní společnosti jsou angažovaní a spokojeni řidiči. Proto nová generace trucků MAN formuje nové standardy z hlediska orientace na uživatele, nejvhodnější ergonomie, intuitivnějšího a spolehlivějšího ovládání, propojení s digitálními službami, resp. aplikacemi. Důležitým tématem byl při vývoji také optimální prostor s dobře promyšleným konceptem úložných možností a dokonalým komfortem při spánku – to vše se záměrem naplnit potřeby definováné na bázi zkušeností z praxe. Společnost MAN totiž do celého procesu vývoje důsledně zahrnovala poznatky a zpětnou vazbu od řidičů i obchodních partnerů. Moderní asistenční systémy – například nově vyvinutý asistent odbočování, asistent jízdy v dopravní zácpě i asistent změny jízdního pruhu – snižují vypětí řidiče a jsou zárukou vyšší bezpečnosti v silničním provozu.

Skvělá efektivita a hospodárnost

Řada motorů Euro 6d, kterou společnost MAN uvedla na trh v roce 2019, naplno využívá svůj potenciál v nové generaci nákladních vozidel MAN. Dokonalá souhra pohonných jednotek s nově vyvinutými prvky hnacího systému a softwaru, které jsou zaměřeny na snížení spotřeby, se postará o pozoruhodnou úroveň hospodárnosti. Takovým způsobem nová generace nákladních vozidel MAN ušetří v klasické dálkové dopravě až 8 % paliva v porovnání se svými předchůdci s motory Euro 6c, a dosahuje tak jasného zredukování emisí CO2. Přitom však hrají svou roli i vylepšené aerodynamické aspekty nového designu kabiny. Kromě toho MAN poskytuje doplňující cílené a na praxi orientované školení a tréninky se zaměřením na digitální aplikace, čímž pomáhá řidičům jezdit ještě úsporněji.

Komplexní vylepšení produktu i zdokonalení v oblasti údržby a servisu snižují provozní náklady po celou dobu životnosti vozidla. Navíc nová generace trucků MAN nabízí nezanedbatelné výhody z hlediska užitečného zatížení pro sektory, v nichž je hmotnost vozidel klíčovou otázkou.

Maximální využitelnost během celé životnosti

Nakolik „dobré“ je nákladní vozidlo během provozu, to do značné míry závisí na tom, jak hospodárně a snadno plní své pracovní úkoly. Důležitým parametrem je přitom spolehlivost. V nové generaci trucků MAN usiluje dále vylepšit to, co už je ověřené, aby dokázal i do budoucna garantovat trvalou kvalitu produktů (kterou potvrzuje report TÜV). Vezměme si například novou zjednodušenou, výkonnou a na budoucnost připravenou architekturu elektroniky, která zásadním způsobem zlepší a rozšíří funkčnost trucků.

Navíc komplexně rozvinutý digitalizovaný systém managementu údržby přispívá ke snížení provozních nákladů a je zárukou maximální disponibility nových vozidel MAN TG. Manažerům flotil i řidičům poskytne podporu mnoho digitálních funkcí a služeb.

Kompetentní a osobní partnerství

Spolu s novou generací trucků představuje společnost MAN i nový systém konzultací a produktových nabídek orientovaných na potřeby zákazníka. Sleduje produktovou logiku, která je důsledně zaměřena na profil nasazení vozidla. Díky tomu lze nový MAN TGX, TGS, TGM nebo TGL sestavit tak, aby přesně pasoval na práci, kterou bude vykonávat. Umožňuje to komplexně nastavitelná a flexibilní konfigurace. Ta zahrnuje i individuální koordinované servisní, finanční i digitální služby, díky čemuž se z trucku stává holistické, integrované dopravní řešení – a to vše z jediného zdroje a s kompetentními partnery pro osobní kontakt. Kromě toho služba MAN Individual nabízí zákazníkům široké portfolio možností na individuální vylepšení vozidla a specifické úpravy přímo z výroby.

Od zákazníka po finální produkt

Heslo nové generace trucků MAN zní „Simply my Truck“ (Prostě můj truck). Nejde jen o slogan, je to i důležitý základ pro vývoj. Ve snaze zjistit z první ruky, jak by měl být navržen ideální pracovní a životní prostor v kabině, ukázali vývojáři společnosti MAN různá prototypová řešení více než 700 řidičům, které oslovovali například i během návštěv čerpacích stanic či parkovišť pro kamiony. Názory profesionálů a jejich návrhy i představy se staly součástí nové produktové řady.

Paralelně s tímto projektem pozval MAN do Mnichova tři stovky zákazníků ze 16 zemí světa, aby s nimi během praktických seminářů definoval jejich nejdůležitější požadavky na nové vozidlo. Vývojové týmy pak tyto různorodé vstupy porovnaly se zpětnou vazbou z rozhovorů s řidiči a výsledné klíčové informace zapracovali do množství inovativních prvků nové generace trucků MAN.

Všestranné vylepšení v procesu výroby i prodeje

Nová generace trucků MAN není pro společnost MAN pouze novým produktem – přináší s sebou i komplexní zdokonalení ve výrobě i v prodeji. Aby byla připravena vstoupit na trh a zároveň během přechodného období do konce roku 2020 zůstaly v nabídce i předchozí modely, výrobce investoval například jen do své mnichovské fabriky přibližně 100 milionů eur. Tam se denně vyrobí až 500 kabin pro celou paletu vozidel nastupující generace a zároveň i pro předchozí řadu TG.

Investice dalších 85 milionů eur směřovala do nové lakovny v hlavní továrně, která nyní bez problémů zvládne zvýšenou produkci kabin. Je to jeden z nejmodernějších a nejekologičtějších výrobních závodů v Evropě a další krok k „zelené továrně“, který se společnost MAN zavázala dosáhnout. I ve fabrice v rakouském Steyr, kde se budou nadále vyrábět trucky TGL a TGM, zahájila provoz nová moderní lakovna.

Kromě výroby upravila společnost MAN s příchodem nové generace trucků i strukturu své nabídky. V jejím centru je zásadní změna metod produktové logiky, která se projevuje v nových procesech a nástrojích pro konfiguraci. Ústřední myšlenkou při vytváření nabídky je dát do popředí individuální dopravní úlohy klientů. Vzniká tak portfolio, které je lépe sladěno s požadavky trhu a zákazníků, s kompletně integrovanou nabídkou nákladních vozidel, poprodejními, finančními a digitálními službami. Proces konfigurace a vytváření individuální nabídky je tak nejen mnohem rychlejší, ale poskytuje také vysokou míru flexibility při skládání dokonalého řešení pro každého klienta.

 

Nová generace trucků MAN – projekt v číslech

Uvedení nové generace trucků MAN je nejambicióznějším projektem společnosti za posledních 20 let:

12 000 000 hodin odpracovaných na projektu

4 000 000 testovacích kilometrů ujetých před uvedením na trh

2 800 000 řádků programovacího kódu

167 000 hodin práce na designu nových vozů

Okolo 22 000 nových položek integrovaných do všech oddělení

3000 barev kabiny ve standardní nabídce

2100 zaměstnanců společnosti MAN přímo zapojených do projektu

8 velikostí kabiny dostupných pro novou generaci trucků MAN

Až o 8 % nižší spotřeba paliva

4 modelové řady: MAN TGX, TGS, TGM a TGL

1 tým: 36 000 zaměstnanců MAN Truck & Bus