MAN Truck & Bus dosáhl v prvním pololetí roku 2022 čistého zisku 34 milionů eur

MAN Truck & Bus dosáhl v prvním pololetí roku 2022 čistého zisku 34 milionů eur

  • Navzdory problémům s dodávkami polovodičů a několikatýdennímu přerušení výroby v závodech na výrobu nákladních automobilů dosáhl MAN v první polovině roku tržeb ve výši přibližně 5 miliard eur
  • Upravený výsledek po šesti měsících činí 34 milionů EUR
  • Prodej služeb nadále výrazně roste

Výrobce užitkových vozidel MAN Truck & Bus dosáhl v první polovině roku 2022 obratu přibližně 5 miliard eur, což bylo – podle očekávání – výrazně méně než v loňském roce. Kvůli šestitýdennímu zastavení výroby v závodech na výrobu nákladních automobilů, které bylo způsobeno nedostatkem součástek v souvislosti s válkou na Ukrajině, vykázala společnost MAN za 2. čtvrtletí mírnou provozní ztrátu. Nicméně po dobrém prvním čtvrtletí činil upravený výsledek za první pololetí 34 milionů EUR. Provozní zisk byl kromě poklesu tržeb ovlivněn zejména vývojem cen materiálů a energií.

„Geopolitická nejistota a problémy v globálních dodavatelských řetězcích nadále vytvářejí tlak na průmysl užitkových vozidel, a tedy i na společnost MAN Truck & Bus. Vysoká míra inflace a rostoucí ceny materiálů a energií vytvářejí další napětí. Vzhledem k hospodářské a politické situaci musíme zachovávat co nejpřísnější nákladovou disciplínu, abychom mohli i nadále pružně reagovat. Naše zakázkové knihy jsou dobře naplněny, výroba se v poslední době poněkud stabilizovala a prodej našich služeb nadále silně roste. I přes několikatýdenní zastavení výroby a výrazný pokles tržeb v našem hlavním segmentu, kterým jsou nákladní automobily, se nám v prvním pololetí podařilo dosáhnout vyrovnané bilance upraveného výsledku hospodaření. To je solidní úspěch a vynikající výkon všech našich zaměstnanců. Důležitou roli při dosažení tohoto výsledku sehrál náš akční program, kdy jsme zastavili všechny nepotřebné výdaje a upřednostnili investice,“ uvedla Inka Koljonen, členka představenstva odpovědná za finance, IT a právní záležitosti společnosti MAN Truck & Bus SE.

Prodej nových vozidel v celkovém počtu téměř 35 000 nákladních automobilů, dodávek a autobusů se v porovnání s prvním pololetím roku 2021 snížil o 26 %. Nejvýraznější pokles prodeje byl zaznamenán v segmentu nákladních automobilů, a to o 30 % na přibližně 24 000 kusů. Prodej dodávek klesl o 18 % na přibližně 9 300 kusů. Kromě toho MAN prodal přibližně 1 700 autobusů, což je o 6 % méně než v loňském roce. Tržby z prodeje náhradních dílů a služeb dosáhly v první polovině roku 2022 přibližně 1,3 miliardy eur, což odpovídá 13% nárůstu ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

V první polovině roku 2022 činil upravený výsledek společnosti 39 milionů eur. V souvislosti s restrukturalizací společnosti vznikly náklady ve výši přibližně 7 milionů EUR (1. pololetí 2021: 672 milionů EUR) a 32 milionů EUR si vyžádala omezení související s válkou na Ukrajině.