OFICIÁLNÍ OTEVŘENÍ CENTRA E-MOBILITY

Nákladní vozidla

OFICIÁLNÍ OTEVŘENÍ CENTRA E-MOBILITY

Oficiálním otevřením MAN eMobility Centra udělal mnichovský výrobce užitkových vozidel první krok v přípravě sériové výroby elektrických nákladních vozidel. Na ploše 4000 m2 výrobní pracovníci prověřují produkci e-trucků v reálných podmínkách a jsou školeni pro technologie příští generace.

Nově vytvořené MAN eMobility Center oficiálně společně otevřeli Hubert Aiwanger, bavorský ministr hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky, Andreas Tostmann, předseda představenstva MAN Truck & Bus, a Saki Stimoniaris, předseda závodního výboru v MAN Group.

Když 9. června Andreas Tostmann poprvé otevřel dveře MAN eMobility Centra za přítomnosti Huberta Aiwangera, Saki Stimoniarisa a malé skupiny oficiálních hostů, podotkl, že zde překročí práh do budoucnosti dopravy. „Elektrická mobilita je budoucí klíčovou technologií pro transport užitkovými vozidly. MAN je hybnou silou tohoto pokroku spolu se svými zákazníky. Otevřením MAN eMobility Centra v Mnichově dáváme startovní signál pro zahájení budoucí sériové výroby v sektoru elektrických trucků,“ řekl Andreas Tostmann během prezentování nového střediska. „Přechod od spalovacího motoru k alternativním pohonům je mimořádně důležitou součástí důsledného přeorientování společnosti. Evropská unie požaduje snížení emisí CO2 o 30 % do roku 2030 u nákladních vozidel s celkovou hmotností nad 16 tun ve srovnání se současnými úrovněmi. My jsme se rozhodli reagovat nejen na tento požadavek, ale vnímáme to jako příležitost převzít sociální odpovědnost dlouhodobě udržitelným způsobem. S centrem e-mobility podniká MAN další velký krok směrem k pracovním místům v budoucnu a k mobilitě bez emisí CO2.“

I když městský autobus MAN Lion’s City E s bateriovým pohonem a van MAN eTGE, který je také plně elektrický, jsou již na trhu rozšířené jako sériově vyráběná vozidla, první elektrický truck MAN – model eTGM – byl dodán zákazníkům v celé Evropě dosud pouze v malých počtech. To se v dohledné budoucnosti změní.

Bavorský ministr hospodářství Hubert Aiwanger na zahajovacím ceremoniálu zdůraznil: „Elektrická mobilita je masivně rostoucí trh a pokud ho správně uchopíme, jeho rozvoj je plně v zájmu zaměstnanosti a životního prostředí. Investice, které dnes dělá MAN, jsou příkladem, že atraktivnost Bavorska se dá dlouhodobě posílit jako prostor k podnikání. Ochrana klimatu a hospodářství se zde navzájem podporují.“

V nově otevřeném Centru e-mobility MAN položil bavorský výrobce užitkových vozidel základy pro výrobu elektrických nákladních vozidel ve velkém průmyslovém měřítku. „To nám umožní uspokojit poptávku po vozidlech s nulovými emisemi pro všechny aplikace v sektoru užitkových vozidel – trucky, autobusy a dodávky, abychom mohli splnit klimatické cíle. Tímto způsobem bude MAN pokračovat v přeměně na poskytovatele udržitelných a ekologických dopravních řešení,“ vysvětlil význam nového centra e-mobility v Mnichově generální ředitel Andreas Tostmann.

Nová architektura vozidla – nové výrobní procesy

Nové díly a nové prvky jako baterie, elektromotor, vysokonapěťové komponenty a oranžové vysokonapěťové kabely odlišují e-truck od jeho protějšku s konvenčním pohonem. Z toho samozřejmě vyplývá nová architektura vozu a odlišné jsou také výrobní kroky. Celý proces produkce probíhá v Centru e-mobility MAN v Mnichově. Kromě toho budova nabízí výukové pracoviště pro školení zaměstnanců. Na pracovišti i mimo něj se zaměstnanci učí výrobní postupy a dovednosti potřebné pro montáž elektrických trucků na sériové výrobní lince.

„V Centru e-mobility MAN budujeme odborné znalosti, které nám umožní pustit se do sériové výroby elektrických nákladních vozidel. Zaměstnanci mnichovského závodu zde absolvují školení o technologiích nové generace v reálných výrobních podmínkách. Školicí program obsahuje výrobní postupy e-trucků a bezpečné zacházení s vysokonapěťovou technologií. Zkušenosti získané během testování sériové produkce jsou přímo uplatněny ve vývoji a výrobě nákladních automobilů s bateriovým pohonem,“ říká Michael Kobriger, člen výkonného výboru pro výrobu a logistiku ve společnosti MAN Truck & Bus, když shrnuje cíl nového školicího centra. Záměrem je vyrábět v Mnichově na stejné výrobní lince konvenční vozidla i modely s bateriovým elektrickým pohonem.

Očekává se nárůst poptávky po e-truccích

Elektrická mobilita je v sektoru silniční nákladní dopravy i ve veřejné hromadné dopravě stále populárnější. Zatímco hlavně operátoři v oblasti veřejné dopravy již elektrifikují své autobusové flotily ve velkém měřítku, bateriové elektromobily pro distribuci a dálkovou dopravu zboží se na trhu za stejné období nestaly natolik prominentními. Je to i kvůli nedostatku finančních iniciativ a nezbytných komerčních stimulů. MAN však očekává, že poptávka dopravních společností po elektrických nákladních vozidlech s nulovými lokálními emisemi bude v blízké budoucnosti růst – částečně z důvodů politických požadavků v oblasti klimatu a cen emisí CO2, ale také proto, že z hlediska nákladů se provoz elektrických vozidel stává stále efektivnější. Testováním sériové produkce elektrického trucku v centru e-mobility se MAN připravuje na zvýšení zájmu svých zákazníků o klimaticky neutrální řešení dopravy. Podle plánu střediska výroby nákladních vozidel v Mnichově mají být do konce roku 2023 všichni relevantní zaměstnanci kompetentní pro sériovou výrobu e-trucků.

Saki Stimoniaris, předseda závodního výboru v MAN Truck & Bus SE a TRATON SE, vidí ve vzdělávacím programu v Centru e-mobility MAN důležitý krok směrem k budoucí životaschopnosti MAN. „Chceme, aby dopravu v budoucnu zajišťovala klimaticky neutrální užitková vozidla. Proto je otevření Centra e-mobility MAN strategicky důležitým krokem pro budoucnost naší společnosti a pro garantování pracovních míst. Dokonce i s příchodem nových technologií jsou zaměstnanci největší hodnotou MAN, a proto je jejich odborné vzdělávání a neustálý profesní rozvoj klíčem k úspěchu. S odbornými dovednostmi našich zaměstnanců MAN bude možné tyto technologie v následujících letech úspěšně vyrábět.“