PRVNÍ KROK K AUTOMATIZOVANÉ PŘEPRAVĚ

Nákladní vozy

PRVNÍ KROK K AUTOMATIZOVANÉ PŘEPRAVĚ

V německém Ulmu Dornstadtu společnosti Deutsche Bahn, MAN Truck & Bus, Univerzita aplikovaných věd Hochschule Fresenius a Götting KG vytvářejí digitální svět zítřka v rámci projektu ANITA: V areálech kontejnerového depa intermodálních služeb DB a terminálu Duss budou v budoucnu pracovat plně automatizované trucky.

Aby nákladní vozidla a objekt terminálu „komunikovaly“, Univerzita aplikovaných věd Hochschule Fresenius nyní prezentovala výsledky své studie. Během výzkumu vědci ve spolupráci s MAN Truck & Bus analyzovali chování lidí a strojů v depu, resp. terminálu s cílem přetransformovat je na digitální procesy a soubory pravidel. Mají vytvořit modulární schéma okruhu pro autonomní dopravu. „Aby bylo možné používat autonomní nákladní vozidla v logistických procesech, je třeba porozumět typickým provozním požadavkům a v počátečním stádiu zohlednit potřebné rozhraní. Fundamentální práce Hochschule Fresenius je pro nás velmi důležitá,“ říká Andreas Zimmermann, vedoucí vývoje elektroniky ve společnosti MAN Truck & Bus.

Součástí projektu ANITA (německá zkratka názvu „Autonomní inovace v provozu terminálu“) jsou inovativním způsobem překonfigurovány logistické procesy. „Digitalizace a automatizace jsou rozhodující faktory pro další zdokonalení terminálových operací. Umožňují realizovat přepravu rychleji, efektivněji a předvídatelněji a zvýšit kapacitu stávající infrastruktury,“ vysvětluje Andreas Schulz, generální ředitel Duss (Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH). „Řízení digitálního systému umožňuje bezproblémové integrování trucku bez řidiče do logistických procesů terminálu,“ říká profesor dr. Christian T. Haas, ředitel Institutu výzkumu komplexních systémů na Univerzitě aplikovaných věd Hochschule Fresenius při objasňování, že zázemí tohoto projektu je zásadní faktor pro všechny další kroky.

Před spuštěním projektu profesor Haas a jeho tým analyzovali a srovnávali logistické postupy i v jiných kontejnerových terminálech v Německu. Koneckonců digitální platforma má být nastavena tak, aby se dala využít jako východisko pro další provozy s nasazením autonomních trucků, například v kontejnerových terminálech, přístavech nebo v průmyslových areálech. Tyto funkce se musí zajistit pomocí modulárního systému. „Naším cílem je začít používat autonomní trucky a minimalizovat nezbytné úpravy infrastruktury, neboť ty jsou obvykle drahé a zaberou spoustu času,“ dodává profesor Haas. „Díky tomu je uvedení této technologie do skutečného světa co nejjednodušší a nejefektivnější.“

Jelikož struktury takových projektů jsou v různých lokalitách velmi odlišné, je to skutečně obtížný úkol. Jde o otevřené a komplexní systémy zahrnující velký počet lidí – od dopravce přes jeřábníka až po plánovače požadavků na materiál. Ba co víc, k spontánním lidským rozhodnutím dochází současně s automatizovanými procesy. To je také důležitý faktor, jak vysvětluje profesor Haas: „Na rozdíl od lidí automatizovaný systém nemůže improvizovat ani ohýbat pravidla a v každé situaci musí existovat jasný příkaz pro následující úkon.“

Fáze analýzy procesu v Ulmu i celé oblasti je nyní dokončena, takže může dostat slovo software pro plánování zadání. V takovém procesu vývoje bude poprvé použit jazyk specifikace úloh od společnosti Deon Digital, který zajistí maximální spolehlivost výměny informací. Pak se výsledky analýzy využijí při vývoji autonomního trucku. Za tuto část projektu odpovídá MAN ve spolupráci se společností Götting. Jakmile bude etapa vývoje a implementace dokončena, software pro plánování úloh a nákladní vozidlo se začne testovat v reálném provozu v Ulmu, přičemž v kabině bude vždy „bezpečnostní“ řidič.

Při vytváření nezbytných technických předpokladů pro autonomně provozovanou dopravu hrají svou roli i cesty mezi terminálem Duss a kontejnerovým skladem DB Intermodal Services. „Fixní trasy mezi logistickými uzly jsou ideální pro provoz autonomních trucků, a proto jsou v centru pozornosti MAN při vývoji systémů autonomní jízdy,“ říká Andreas Zimmermann, když vysvětluje další aspekt projektu ANITA. Kromě toho společnost DB AG analyzuje možnost přenést poznatky na jiné terminály, aby vypracovala plán budoucího Terminálu 4.0. Právní rámec pro takový provoz teprve nedávno přijala horní i dolní komora německého parlamentu ve formě zákona o autonomní jízdě, který v podstatě umožňuje používání těchto systémů autonomních vozidel v Německu – v definovaných pracovních zónách (např. trasy mezi logistickými uzly) a s technickým dohledem.

Kombinovaná doprava – spojování silniční, železniční a/nebo vodní přepravy v standardizovaných intermodálních přepravních jednotkách – patří k nejrychleji rostoucím trhům v průmyslu nákladní dopravy. Projekt ANITA, který odstartoval 1. července 2020, je dalším důležitým stavebním kamenem na cestě k automatizaci dopravního procesu.