ŠKOLENÍ MAN PROFIDRIVE BĚŽÍ JIŽ 40 LET

Jubileum

ŠKOLENÍ MAN PROFIDRIVE BĚŽÍ JIŽ 40 LET

Již 40 let MAN ProfiDrive školí profesionální řidiče, jak jezdit bezpečně, udržitelně a způsobem šetřícím energii. Na školeních se každoročně účastní přibližně 7000 zákazníků, kteří přitom využívají nejnovější trucky, autobusy/autokary a dodávky značky MAN.

„Romantizovaný obraz řidiče kamionu z 80. let minulého století už neplatí. Dnes řidiči nákladních vozidel, autobusů i autokarů pracují pod velmi velkým stresem, aby stihli dojet do cíle včas nebo podle plánu. Na cestách čelí hustému provozu a neustále je tlačí čas. Vozidla, která řídí, jsou po přidání digitálních a elektronických funkcí výrazně náročnější. Naši instruktoři pomáhají řidičům, aby i ve složitých podmínkách dorazili do cíle způsobem, který je bezpečný, ekonomicky efektivní a ekologicky zodpovědný,“ říká Tobias Müller, vedoucí MAN ProfiDrive.

MAN ProfiDrive zahájil svou činnost v roce 1981 se dvěma instruktory. Tehdy se školení efektivní jízdy nazývalo „MAN-Fahr- und Spar-Training“ (Školení úsporné jízdy MAN). Hned od začátku byla školení koncipována tak, aby frekventantům pomohla jezdit bezpečně i ekonomicky. V současnosti pro MAN ProfiDrive pracuje kolem 140 certifikovaných instruktorů po celém světě. Jejich koučování je zaměřeno na řidiče, manažery vozových parků i majitele firem v sektoru nákladní a osobní dopravy.

Samozřejmě, technologie ve vozidlech se během desetiletí zdokonalovaly a jsou stále komplexnější – stejně jako práce řidiče. V souladu s tím se neustále vyvíjí i koučování odborníky ze společnosti MAN. Novým významným tématem v učebních osnovách je elektronická mobilita a důležitost získává i automatizované řízení.

„Během životnosti trucků a autobusů většinu z celkových nákladů tvoří mzdy řidičů a palivo. Proto se firmám vyplatí investovat do kontinuálního profesionálního rozvoje svých zaměstnanců, aby jezdili takovým způsobem, který šetří energii i vůz. Řidiči musí být důkladně vyškoleni, jak nejlépe využít technologickou podporu, kterou nabízejí nejmodernější užitková vozidla,“ vysvětluje Tobias Müller. Školení pomáhají účastníkům dosáhnout úspory paliva průměrně kolem 10 %.

Role řidiče začíná být podobná roli pilota

„V minulosti byla školení zacílena hlavně na změny převodových stupňů a jízdu ve správném rozsahu otáček motoru,“ říká Andreas Griem, který je školitelem MAN ProfiDrive již 30 let a na všech typech užitkových vozidel vyučuje profesionální řidiče i instruktory po celém světě. V nové generaci trucků MAN a nejmodernější generaci městských autobusů i autokarů se role řidičů stále více podobá úloze pilota letadla. Dohlížejí na špičkové asistenční systémy jako MAN CruiseAssist, MAN EfficientCruise či MAN EfficientRoll, musí tímto systémem rozumět a být schopni a připraveni kdykoli manuálně zakročit.

Andreas Griem jmenuje několik klíčových faktorů, které jsou základem dlouholetého úspěchu MAN ProfiDrive: Výcvik je výrazně zaměřen na praxi. Nikdo nezná vozidla MAN tak dobře jako školitelé z MAN ProfiDrive. S každým řidičem si osobně povídají o jeho silných a slabých stránkách – buď přímo v kabině nebo prostřednictvím funkce Connected CoDriver, která využívá telematický systém vozidla. „Velmi obdivujeme, co řidiči dokážou – při své práci najedou mnohem víc kilometrů než my jako instruktoři. Mluvíme s nimi jako se sobě rovnými, osobně a uvolněně,“ říká Andreas Griem.

Školení obsahují i environmentální bezpečnost a sociální legislativu

Německý zákon upravující kvalifikaci řidičů z povolání vyžaduje, aby profesionální řidiči autobusů a nákladních vozidel každých pět let absolvovali 35hodinové souvislé odborné školení, které je součástí řidičského oprávnění. MAN ProfiDrive splňuje literu zákona. Program školení zahrnuje také odpovědnost dopravních společností, environmentální bezpečnost, sociální zákonodárství, trestný čin v dopravě v důsledku pašování, instruktáž o zabezpečení nákladu, školení pro případ nouze i trénink záchranářů. Pro specifické aplikace na cesty nebo do terénu nabízí MAN ProfiDrive speciální školení, například pro svoz dřeva, stavební sektor nebo pro extrémně těžké transporty.

Elektrická mobilita mění styl jízdy

„Školíme pro budoucnost,“ to je příslib MAN ProfiDrive. Stále více zákazníků se zajímá o školení zaměřená speciálně na elektrická vozidla. Je to proto, že e-mobilita vyžaduje nejen znalosti o bezpečném zacházení s vysokonapěťovou technologií, ale také výrazně mění roli řidiče. Například aby se ušetřilo palivo u dieselových motorů, je třeba jezdit hospodárně a předvídavě – bez brždění, pokud to situace na silnici dovoluje. V případě elektrických vozidel však platí jiné pravidlo a použití brzdového pedálu ke zpomalení je naprosto nezbytné, aby se pomocí rekuperace získala energie.

Toto je jeden z více příkladů, který ukazuje, že úloha řidiče v užitkových vozidlech se mění – a MAN ProfiDrive se úspěšně přizpůsobuje těmto změnám již 40 let.