ŠKOLENÍ MAN PROFIDRIVE®

Cesty k úsporám paliva

ŠKOLENÍ MAN PROFIDRIVE®

Nafta tvoří zhruba třetinu všech provozních nákladů dopravních firem, každý uspořený litr se tudíž počítá. Profesionální trénink ekonomického stylu jízdy je nejdostupnější, a přitom velmi efektivní způsob redukování výdajů za palivo. Podívejme se spolu na podstatu školení MAN ProfiDrive®.

Do provozu moderních trucků se sice zapojuje stále více elektronických asistentů, avšak za volantem hraje klíčovou roli nadále lidský faktor – i při spotřebě paliva. Pravda, dnes nestačí přístup ve smyslu „vždyť umím řídit“, řidiči nákladních vozidel musí zvládnout mnohem více. A k tomu je zde MAN ProfiDrive®. Ten vede profesionální řidiče k tomu, aby maximálně využívali celý potenciál, který dnešní trucky MAN nabízejí. O metodice tréninku, cílech školení, reakcích řidiče, o zpětné vazbě či výsledcích v praxi jsme si povídali s Jozefem Švaněm, instruktorem ProfiDrive® ve společnosti MAN Truck & Bus Slovakia.


Když profesionál školí profesionály

Rozhodující krokem pro úspěch školení je přesvědčit zkušené řidiče, že i oni se ještě mohou zdokonalit.

„V mnoha řidičích jako kdyby stále rezonoval styl, jakým se jezdilo s tatrovkami a liazkami – v tom smyslu, že motor potřebuje mít otáčky, neboť jinak auto pořádně nejde. Jenže efektivní styl jízdy s moderními vozidly Euro 6 je úplně jiný. A tak mým prvním úkolem je přesvědčit účastníky školení, že i zkušený řidič-profesionál se může zlepšit a že se jim vyplatí znát všechny funkce trucku, se kterým jezdí. Je fakt že, ne vždy to jde hladce. Když někdo jezdí s kamionem již 35 let, nerad poslouchá, že to jde dělat i jinak. A tak školím i řidiče, kteří nejsou ochotni naučit se něco nového, jiní si vás vyslechnou, ale dělají si to dál po svém. A třetí skupinu tvoří profesionálové, kteří poslouchají a chtějí se zlepšovat,“ uvádí nás do problematiky Jozef Švaňa.

„Ano, práce s lidmi není vždy jednoduchá, ale je mi blízká – zkušenosti v této oblasti jsem získal, když jsem roky dělal vedoucího dopravy v různých stavebních firmách.“ Jezdil však i jako profesionál s kamionem a část svého života pracoval ve Volkswagenu. Dobrý všestranný základ pro instruktora hospodárné jízdy. Ale cesta k certifikátu školitele ekonomické jízdy MAN ProfiDrive® nebyla krátká ani lehká. Absolvoval speciální kurz ProfiDrive®, který spolu s ním absolvovali kolegové z různých koutů světa – z Izraele, Mexika, Běloruska a dalších zemí. Školení v Mnichově trvalo týden, za ten čas absolvovali intenzivní teoretickou část a zásady jízdy hospodárným stylem si vštěpovali i v praxi. „Příprava na pozici instruktora trvala celkově půl roku a na závěr mě tři dny hodnotil přímo při práci vedoucí týmu školitelů MAN PROFIdrive.“

 

Fyzika v praxi

První téma v rámci teoretické části školení bychom mohli nazvat „Fyzika v praxi“. Řidiči by totiž měli mít alespoň základní znalosti o objektivních faktorech, které ovlivňují hospodárnost jízdy. Konkrétně o aerodynamice soupravy, valivých odporech pneumatik a vlivu správného huštění na spotřebu, o využívání setrvačnosti soupravy. Příkladů působení fyziky v praxi je až až, ale postačí snad pouze jeden. Někdo má vysokou kabinu a na ní kvůli lepší aerodynamice ještě spoiler – jenže za sebou táhne nízký návěs. A pokud si na střechu namontuje ještě přídavnou rampu se světly, v prostoru za tahačem vznikají turbulence jako z učebnice fyziky. Obecně platí, že doplňky jako fanfáry a přídavná světla na střeše fungují jako aerodynamická brzda a zhorší spotřebu v dálkové dopravě o 1,0 až 1,5 litru. Důležité je také ukázat, jak se liší nejnovější modely vozidel předchozí generace z hlediska technologií, vysvětlit logiku činnosti elektronických systémů a zdůraznit, že fyzika sice platí pro všechna vozidla stejně, ale charakteristika motorů je různá, a tudíž je užitečné vědět, ve kterých otáčkách se optimálně využívá točivý moment.


Teorie a jízda

Bylo by naivní si myslet, že všichni frekventanti jsou nadšení, když je šéf pošle na takový kurz, ale ProfiDrive® není autoškola a nikdo nehodlá učit profesionály, jak mají kroutit volantem. Cílem je naučit řidiče, jak maximálně využít potenciál vozu. Když přijdou na řadu jízdy, cvičené oko trenéra rychle spatří, kde mají jednotliví řidiči rezervy. A je na něm, aby chlapy přesvědčil, že nákladním autům rozumí, zná je do detailu a chce se podělit o své know-how, jak jezdit úsporněji.

 

Průběh školení je následující:

  1. Frekventanti odjedou stanovenou trasu stylem, jakým běžně jezdí.
  2. Absolvují teoretickou část (cca 2 hodiny), v níž školitel vysvětlí všechny aspekty hospodárné jízdy.
  3. Účastníci absolvují stejný testovací okruh ještě jednou, ale při jízdě se snaží vést vozidlo podle instrukcí školitele.
  4. Vyhodnocení.

Teoretická část obsahuje tyto nosné tematické okruhy: funkce asistenčních systémů, aktivní bezpečnost (včetně všech opatření na předcházení nehodám), včasná identifikace nebezpečných situací a schopnost mít vozidlo pod kontrolou i v krizových situacích při jízdě, ABS, ESP, LGS a asistent nouzového brzdění EBA, adaptivní tempomat ACC, tempomat propojený na GPS, MAN EfficientCruise, MAN EfficientRoll, pasivní bezpečnost vozidla.

Praktická část školení se soustředí na využívání asistenčních systémů, zahrnuje testovací jízdu zaměřenou na spotřebu paliva a také demonstraci možných úspor.


Proč tak pomalu?

Časté diskuse jsou na téma rychlost. Pokud dopravce v rámci úsporných opatření chce snížit maximální tempo jízdy na 85 km/h, někteří řidiči to nechápou. Je to však rozhodnutí majitele firmy a je pouze na něm, jak chce svá vozidla používat. „Když jsou termíny nakládání či vykládání našponované, nikdo se nedívá na spotřebu. To je pochopitelné. Ale ve standardním režimu provozu považuji za optimálně nastavit tempomat na 85 km/h “ tvrdí Švaňa. Mimochodem, srovnávací testy spotřeby 40tunové soupravy, která jezdí ustálenou rychlostí 85 km/h a 89 km/h, ukázaly, že spotřeba může být až 3 litry ve prospěch „pomalejšího“ tempa. Přesto všichni spěchají, a nakonec jsou v cíli jen o pár minut dříve, než kdyby jeli hospodárně.

 

Průměrná úspora paliva: 8 %

Přínos školení ProfiDrive® lze vyčíslit prakticky okamžitě na úsporách paliva, které dosáhne profesionálně trénovaný řidič. Přitom cílem školení není jen ušetřit naftu, ale jde o celkovou hospodárnost provozu. Efektivní jízdou se prodlužuje životnost brzd i spojky, a tedy se snižují i TCO až o 5 %.

„Řidiči, kteří uplatňují v praxi to, co se na školení PROFIdrive naučili, podle mých zkušeností dosahují průměrně o 8 % nižší spotřebu paliva než dříve,“ argumentuje instruktor ProfiDrive® v MAN Truck & Bus Slovakia. „Vyjádřeno v litrech: ušetří až 2 l/100 km. Snadno si vypočítáte, kolik je to peněz při flotile 20 nebo 50 vozidel. Měl jsem však na kurzu řidiče, kteří dosáhli i dvouciferné úspory – zlepšili si spotřebu o více než o 10 %. Přitom někdy stačí vysvětlit funkce, které neznají nebo nepoužívají, neboť nevědí, že jsou užitečné. Například, že se vyplatí tempomat či GPS tempomat i omezovač rychlosti využívat systematicky a zapínat je včas.“

Pro školení používají firmy zpravidla vlastní vozidla, aby se řidiči zdokonalovali v ovládání technologií, se kterými jezdí. Je jasné, že dlouhodobě vžitý způsob jízdy nelze vymazat ze dne na den. Proto by se měly tréninky v pravidelných intervalech opakovat.

 

Firmy hodnotí školení pozitivně

Konkurenceschopnost a bezpečnost jsou v každodenní práci provozovatelů vozových parků, manažerů flotil a řidičů stále důležitější faktory. Majitelé firem se už nespoléhají jen na technické inovace vozidel. Ve snaze snižovat náklady je v centru pozornosti i kvalifikovaný a progresivní trénink řidičů. Pokud řidiči dokonale ovládají své vozy a projdou intenzivním školením o technických inovacích, které se naučí optimálně využívat, přispívají k pozitivním obchodním výsledkům. Profesionálně trénovaní řidiči vědí i to, jak se předvídavým stylem jízdy vyhnout rizikům na silnici a zvyšují tak bezpečnost, snižují spotřebu a redukují opotřebovávání vozidel. Správným tréninkem lze minimalizovat i výpadky vodičů pro nemoc.

„Zaměstnavatel, který vyšle své řidiče na školení PROFIdrive má samozřejmě zájem zredukovat náklady firmy na naftu. A zpětná vazba ze strany našich zákazníků je velmi kladná. Aby měli zájem i řidiči, měly by je zaměstnavatelé pozitivně motivovat. Pokud šéf pouze hledá, za co může řidičům strhnout peníze, nikoho to nemotivuje. Na to by zaměstnavatelé neměli zapomínat,“ připomíná Jozef Švaňa druhou stranu mince.

Služba MAN ProfiDrive® kumuluje 35 let zkušeností a výrazně přispívá ke komplexní podpoře majitelů firem, flotilových manažerů a řidičů v 67 státech světa. MAN ProfiDrive® také neustále zlepšuje svou každodenní komunikaci se zákazníky a rozšiřuje dostupné portfolio produktů: součástí nabídky jsou nejen profesionální školení vyžadované podle zákonů o kvalifikaci řidičů z povolání, ale i tréninky šité na míru zákazníkům na velmi specifických trzích nebo podle segmentu dopravy, ve kterém působí.