Spolupráce společností DB Schenker a MAN v otázkách „Platooningu“

Technologie

Spolupráce společností DB Schenker a MAN v otázkách  „Platooningu“

Vysoce sofistikované silniční soupravy spojené do jízdních čet (Platoon): jde o první partnerství mezi logistickou společností a finálním výrobcem těžkých nákladních vozidel zaměřené na oblast silniční nákladní dopravy propojenými vozidly a jejich testování ve skutečném provozu.

Společnost DB Schenker a MAN nejdříve stanoví základní předpoklady pro takový projekt a následně vyberou vhodné trasy. V roce 2018 plánují nasadit do reálného provozu silniční soupravy provozované na digitalizovaném dálničním úseku A9. Vozidla budou jezdit na trase mezi filiálkami DB Schenker v Mnichově a Norimberku. V druhé fázi se počítá s testováním samostatně jezdících nákladních vozidel v areálu norimberského závodu DB Schenker.

„Naším cílem je stát se hybnou silou při vytváření digitálních obchodních modelů pro dopravní průmysl, resp. logistiku transportu a nabízet možnosti zákazníkům, kteří hledají služby poskytované jak digitálně, tak klasickou cestou,“ říká Jochen Thewes, předseda správní rady DB Schenker. „Proto vítáme tuto příležitost spolupracovat se společností MAN a testovat tzv. „Platooning“ od prvních kroků v každodenním provozu mezi silničními dopravními terminály. DB Schenker a MAN očekává, že partnerství přinese nové možnosti pro optimalizaci logistických procesů.“

Ewald Kaiser, člen představenstva pro silniční dopravu v DB Schenker, dodává: „Projekt se soustředí na zájem zákazníka o plně transparentní, rychlejší a k životnímu prostředí ohleduplné postupy. Očekáváme, že spojení nových technických řešení s logistickými procesy našich zákazníků přinese výrazný nárůst efektivity. Jsme přesvědčeni, že propojené a automatizované řízení vozidel má obrovský potenciál.“

Joachim Dress, předseda představenstva MAN SE a MAN Truck & Bus, vyzvedává výhody jízdy v tzv. „Platoonu“ z pohledu výrobce nákladních vozidel: „Platooning znamená skutečný benefit pro míru bezpečnosti silniční dopravy. Chyba zapříčiněná lidským faktorem je, bohužel, nejčastější příčinou havárií způsobených nárazem do zadní části vozidla. Elektronické propojení vozidel či celých silničních souprav nám poskytuje příznivé řešení tohoto problému. Jízda v aerodynamickém stínu přináší velké úspory spotřeby paliva. Současně nám platooning umožní podstatně efektivnější využití dopravní infrastruktury.“

Kromě toho však Joachim Dress zdůrazňuje, že je důležité, aby byly nejprve vytvořeny předběžné podmínky pro tzv. „Platooning“. „To, zda se bude moci celý takový koncept dopravy realizovat, záleží ve velké míře na vytvoření správného legislativního rámce. MAN nabídne svým zákazníkům takový systém právě v tom okamžiku, kdy pro něj bude vytvořena dostatečná právní úprava.“

Podle Joachima Dresse poskytne partnerství se společností DB Schenker ideální rámec pro „Platoonig“ v každodenních dopravních operacích a pro vývoj do budoucnosti. „Chceme se hlavně obeznámit s mnohými a rozmanitými požadavky na systém, které přináší jeho zavedení do praxe. Společně s našimi zákazníky vyvineme taková řešení, která nám dovolí platooning optimálně využívat.“

V první fázi DB Schenker a MAN Truck & Bus ozřejmí zásadní otázky pro zkušební provoz, určí vhodné varianty pro testování konvojů propojených vozidel a definují technické i logistické požadavky pro přípravu a výrobu vozidel. Další oblastí projektu bude shromáždění potřebných informací a jejich uplatnění ze strany výrobců nákladních vozidel a specialistů na logistiku silniční dopravy zboží. Partneři budou též hledat prostor pro kombinaci platooningu s jinými digitálními službami a zaobírat se otázkami nákladů a potenciálních úspor.

Kromě toho projekt plánuje zkoumat i požadavky, které budou muset splňovat řidiči nákladních vozidel propojených do tzv. „Platooningu“. Půjde též o celkový dopad této nové technologie silniční dopravy na vlastní nákladní vozidlo a konečně i pracoviště řidiče. „Realizace mnohých věcí potrvá jistě ještě dlouho, ale my je hodláme zkoušet, formovat budoucnost a poskytovat inspiraci i motivaci,“ říká Jochen Thewes. „Propojené, samostatně jedoucí, nákladní vozidla chceme integrovat do našich logistických procesů a zjistit, jaké výhody, kromě úspory spotřeby paliva, mohou přinést našim zákazníkům a do dopravních procesů.“