Testování autonomního trucku v terminálu

Nákladní vozy

Testování autonomního trucku v terminálu

S cílem automatizovat překládku zboží mezi různými způsoby dopravy vznikl 1. července 2020 projekt ANITA (německá zkratka názvu „Autonomní inovace v provozu terminálu“), v jehož rámci se bude vyvíjet plně automatizovaný truck MAN. Testování autonomního vozidla má probíhat v reálných logistických podmínkách terminálu DUSS v německém Ulmu.

Kombinovaná přeprava – spojování silniční, železniční a/nebo vodní přepravy v standardizovaných intermodálních přepravních jednotkách – je jedním z nejrychleji rostoucích trhů v průmyslu nákladní dopravy. Projekt ANITA je dalším důležitým stavebním kamenem na cestě k automatizaci celého dopravního procesu. A tento krok zase umožní flexibilněji využívat vozidla i řidiče.

Partnery projektu jsou společnosti MAN Truck & Bus SE, Deutsche Bahn AG (DB), Götting KG a Vysoká škola Fresenius. Projekt potrvá 39 měsíců a německé spolkové ministerstvo pro ekonomiku a energetiku prostřednictvím programu „Nové technologie vozidel a systémů“ do něj investuje přibližně 5,5 milionů eur.

Plně automatizovaný truck se bude testovat v lokalitě Ulm Dornstadt, kde by měl samostatně jezdit mezi kontejnerovým depem DB Intermodal Services a terminálem DUSS. Na palubě bude však neustále sedět „bezpečnostní řidič“ společnosti MAN. Jako první je třeba vybudovat digitální infrastrukturu a všechna potřebná rozhraní. S kontejnery pak budou manipulovat zkušení jeřábníci, aby bylo zajištěno testování v reálných podmínkách.

Členka představenstva DB pro nákladní dopravu Dr. Sigrid Nikuttová vysvětluje cíl projektu: „Kombinovaná přeprava je klíčem k úspěšnému snižování uhlíkových emisí v dopravě. Zákazník má přístup k železnici prostřednictvím překladišť terminálů, takže je zde důležité nabízet efektivní a inovační procesy. Kontejnery je třeba překládat rychleji a flexibilněji. Na to využíváme digitalizaci, tak jako v projektu ANITA, a autonomní trucky jsou prvním důležitým krokem směrem k Terminálu 4.0.“

Vozidlo pro tento projekt vyvíjí MAN Truck & Bus. „Spolu s našimi partnery chceme nasbírat cenné zkušenosti s autonomními vozidly při manipulaci s kontejnery v terminálech. Po již ukončeném a velmi úspěšném projektu jízdy v konvoji (platooning) se společností DB Schenker AG a Vysokou školou Fresenius je ANITA dalším důležitým krokem k autonomnímu provozu mezi základnami. A ta je významným milníkem v našem plánu rozvoje automatizace,“ říká Dr. Frederik Zohm, člen představenstva MAN Truck & Bus zodpovědný za výzkum a vývoj.

Společnost Götting KG bude vyvíjet algoritmy pro určování polohy vozidla a identifikování překážek, odpovědným manažerem je Hans-Heinrich Götting: „V rámci našeho úsilí dosáhnout plné automatizace by projekt ANITA měl posunout na zcela novou úroveň naši schopnost rozpoznávat prostředí. Pro Götting KG je spolupráce s klíčovými partnery v reálném prostředí extrémně důležitá.“

Aby bylo možné zajistit úspěšnou komunikaci mezi vozidlem, terminálem a kontejnerovým překladištěm, prvním krokem bude analýza chování lidí a strojů v terminálu, která se následně přetlumočí do digitálních procesů a pravidel. Právě to bude úkolem Vysoké školy Fresenius. „Máme dlouholeté zkušenosti s analýzou procesů v komplexních systémech,“ říká Prof. Dr. Christian T. Haas, ředitel univerzitního Institutu výzkumu komplexních systémů. „Specifickou výzvou tohoto projektu je, že potřebujeme nejen rozumět tomu, jak se systém chová, ale musíme to i přetlumočit do digitálního konceptu, se kterým dokáží pracovat stroje. Bezpečnost bude mít nejvyšší prioritu, ale v procesu uvádění do praxe budou důležité i aspekty výkonu.“