TOVÁRNY MAN VÝRAZNĚ SNÍŽILY EMISE CO2

Ekologie

TOVÁRNY MAN VÝRAZNĚ SNÍŽILY EMISE CO2

Zredukování emisí CO2 z výrobních závodů o více než čtvrtinu, takový je aktuální výsledek společnosti MAN Truck & Bus v oblasti ochrany životního prostředí.

Továrny mnichovského výrobce užitkových vozidel loni emitovaly o 29 % méně CO2 než před deseti lety. Podle vnitropodnikové klimatické strategie (přijaté roku 2011) hodlal MAN do roku 2020 zredukovat emise tohoto skleníkového plynu o 25 %. Podařilo se mu toho však oproti původnímu plánu dosáhnout o dva roky dříve.

V uplynulých letech MAN Truck & Bus investoval cca 40 milionů eur do sítě svých továren a snížil emise CO2 o zhruba 100 000 tun ročně. Na tomto výsledku se podílí množství opatření: Kombinované teplárny a elektrárny ve více výrobních závodech, velký fotovoltaický systém v Jižní Africe, nové koncepty osvětlení, energeticky úsporná klimatizace a další.

„Je to obrovský úspěch, kterého s velkou obecnou podporou dosáhl náš projektový tým – jsme na to hrdí. Jako průmyslový hráč jsme povinni chránit životní prostředí a bojovat s klimatickými změnami. Tento závazek plníme pomocí cílených opatření v rámci naší klimatické strategie,“ říká Michael Kobriger, člen představenstva MAN Truck & Bus odpovědný za výrobu a logistiku.

K oblasti životního prostředí přistupuje mnichovská společnost systematicky. Například pokud si továrna vyrábí vlastní teplo i energii, zvyšuje energetickou účinnost výrobního procesu. V současnosti MAN pracuje na nových cílech týkajících se dalšího snižování emisí CO2 ve svých továrnách s výhledem na roky 2025 a 2030.

A jak vypadají dosavadní výsledky v číslech? Zatímco v roce 2008 produkovaly továrny MAN okolo 374 600 tun CO2, loni bylo 265 710 tun. To znamená zredukování emisí CO2 o 108 809 ročně – přibližně tolik produkuje malé město. Zvláštní pozornost v přehledu si zaslouží kombinované teplárny/elektrárny ve výrobních závodech v Mnichově (ročně mínus 9500 tun CO2) a polských Starachowicích (za rok o 4000 tun méně CO2) a také fotovoltaický systém v první klimaticky neutrální továrně v Pinetown (Jižní Afrika). Tento závod zredukoval emise CO2 ročně o 680 tun a dodává obnovitelnou energii do celé lokální výrobní sítě.