V rámci projektu „Hamburg TruckPilot“ testují společnosti MAN a HHLA automatizované a samojízdné nákladní automobily na kontejnerovém terminálu

Nákladní vozy

V rámci projektu „Hamburg TruckPilot“ testují společnosti MAN a HHLA automatizované a samojízdné nákladní automobily na kontejnerovém terminálu
  • Projektové partnerství, mezi společnostmi MAN Truck & Bus a Hamburger Hafen und Logistik AG je orientované na blízkou budoucnost
  • Provozní zkoušky na kontejnerovém terminálu v Hamburku
  • Vývoj inovativních automatizovaných řešení pro specifické použití a provoz

Praha 29.2020/V rámci partnerství v oblasti mobility mezi společností Volkswagen AG a městem Hamburk, které bude hostitelem světového kongresu o inteligentních dopravních systémech (ITS) 2021, testují společnosti MAN Truck & Bus a Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) automatizované řízení čin samořízení nákladních vozidel v reálných dopravních podmínkách. Jako zkušební prostředí je využíván HHLA Kontejnerový terminál Altenwerder (CTA).

Projekt „Hamburg TruckPilot“, který byl zahájen ve spolupráci společností MAN Truck & Bus a HHLA v roce 2018, je vysoce inovativním výzkumným a testovacím projektem pro vývoj automatizovaných řešení silniční dopravy a bude pokračovat až do roku 2021. Cílem partnerství mezi MAN a HHLA je analyzovat a ověřit přesné požadavky pro specifické použití v reálném prostředí a integrovat autonomně poháněná nákladní vozidla do automatizovaných procesů manipulace v CTA. Zároveň budou definovány standardy zaměřené na budoucnost v metodice a implementaci. Projekt „Hamburg TruckPilot“ je pro společnost MAN dalším důležitým krokem vpřed v oblasti automatizované jízdy. Stejně jako v případě jiných projektů se pozornost soustředí na integraci systému do konkrétních pracovních postupů jakéhokoli budoucího uživatele. „Společně s HHLA vygenerujeme důležitá zjištění k dalšímu vývoji technologie směrem k systému připravenému pro zákazníka,“ říká Dr. Frederik Zohm, člen představenstva pro výzkum a vývoj ve společnosti MAN Truck & Bus.

Rámec projektu původně předpokládá dva prototypy nákladních vozidel vybavených nezbytnými elektronickými automatizačními systémy. Cílem je, aby samostatně nakládaly a vykládaly v kontejnerovém terminálu Altenwerder. Projekt je rozdělen do tří fází. Podmínky technického rámce byly poprvé definovány v nyní ukončené přípravné fázi. Zkušební fáze probíhá od začátku roku 2020 a bude pokračovat až do jara 2021. Zahrnuje technický vývoj systému na zkušebním místě MAN v Mnichově v souladu se specifickými požadavky, které byly identifikovány během přípravné fáze. Zkušební provoz na jaře 2021 bude založen na výsledcích získaných během přípravné a zkušební fáze a bude proveden v aplikaci související se zákazníkem. Během této fáze bude ve vozidle vždy vyškolený bezpečnostní řidič, který bude sledovat automatizační systémy. V případě potřeby zasáhne a převezme kontrolu nad vozidlem. Logistickým partnerem pro zkušební provoz je dopravce Jakob Weets z Emdenu. Spediční společnost poskytne skutečné náklady na kontejnery, které mají být zpracovány během zkušebního provozu.

Funkce automatického řízení budou řidičům nákladních vozidel poskytovat úlevu a podporu při jejich budoucí práci. Během automatizovaného nakládání a vykládání budou řidiči moci opustit svá vozidla a využít čas na zákonem předepsané přestávky. Partneři projektu očekávají další výhody    z hlediska bezpečnosti.

Projekt „Hamburg TruckPilot“ je součástí strategického partnerství v oblasti mobility mezi hanzovním městem a koncernem Volkswagen Group. Cílem tohoto partnerství je spolupracovat na formování budoucnosti městské mobility a rozvíjet Hamburk jako modelové město pro budoucí, udržitelnou a integrovanou mobilitu. „Hamburg TruckPilot“ je pro Hamburk důležitým projektem v rámci jeho strategie ITS v oblasti „automatizovaného a propojeného řízení“. Projekt a jeho význam bude prezentován na 28. světovém kongresu ITS, který se má konat od 10. do 15. října 2021 v Hamburku.