Výročí průkopníka

Historie

Výročí průkopníka

Byl to průkopník v konstruování německých nákladních vozidel a autobusů – Heinrich Büssing. Koncem června jsme oslavili 175. výročí narození známého braunschweigského průmyslníka, muže, který mnohými svými počiny významně posunul vpřed průmysl nákladních vozidel – včetně společnosti MAN, jejíž logo zdobí Büssingův lev.

Město Braunschweig si 29. června 2018 připomnělo 175. výročí narození jednoho ze svých nejvýznamnějších synů – podnikatele Heinricha Büssinga. Jako průkopník v konstruování trucků a autobusů získal celkově kolem 250 patentů a založil několik společností. Jedna ze společností – později nazvaná Büssing AG, patřila mezi nejdůležitější zaměstnavatele v Braunschweigu. „Heinrich Büssing byl vizionář a průkopník. Jeho technické inovace významně ovlivnily průmysl užitkových vozidel. Když MAN převzal jeho společnost, zakomponoval na jeho počest Büssingova lva do svého loga, “ řekl k výročí Joachim Drees, generální ředitel MAN Truck & Bus. Braunschweigský lev i nadále krášlí masku vozidel MAN Truck & Bus.

MAN a Büssing navázali obchodní vztahy 17. ledna 1967 s cílem vzájemně se podporovat při prodeji svých jednotlivých typů vozidel. „Tato spolupráce vytvořila základ pro pozdější získání firmy,“ vysvětluje Joachim Drees souvislosti dlouhodobého kontaktu mezi společnostmi. Nakonec MAN v roce 1971 převzal management společnosti Büssing a roku 1972 získal její továrny v Braunschweigu a Salzgitteru. „Salzgitterský závod zastupuje dodnes významnou roli ve výrobním řetězci naší společnosti. MAN také těžil ze zkušeností Büssinga – například u motoru uloženého pod podlahou nebo při navrhování patrových autobusů a autokarů.

 

Podívejme se na nejdůležitější počiny Heinricha Büssinga:

  • V roce 1903 ve věku 60 let spolu se svými syny Maxem a Ernstem založil společnost „Heinrich Büssing, Specialfabrik für Motorlastwagen, Motoromnibusse und Motoren, Braunschweig“.
  • Předtím pracoval jako technický vedoucí ve společnosti Max Jüdel & Co., která stavěla signalizační zařízení pro železnice. Jeho vášní však byla motorová vozidla, zejména trucky a autobusy/autokary. Büssingova geniální invence a silný podnikatelský duch byli zárukou, že jeho firma se zásluhou mnoha inovací a vynálezů brzy stane významnou součástí průmyslu užitkových vozidel.
  • Už v roce 1904 začal Büssing stavět šasi, tedy podvozky, pro Anglii a v následujících letech jich dodal celkem 400 – byly použity v konstrukci prvních londýnských autobusů s horním patrem, předchůdců známých double-deckerů. O dva roky později se Büssing stal dodavatelem šasi i pro patrové autobusy v Berlíně.
  • Ve stejném roce společnost sídlící v Braunschweigu začala spolupracovat s firmou Continental při vývoji prvních pneumatik plněných vzduchem.
  • Další milník byl představen v roce 1924 – první třínápravový autobus/autokar na světě, disponující dvěma poháněnými zadními nápravami.

Heinrich Büssing zemřel v roce 1929 ve věku 86 let. Jeho synové pokračovali v otcových šlépějích i v technických inovacích: dálkový autobus se dvěma 104kilowattovými dieselovými motory byl vyvinut v letech 1934 – 1935 a roku 1935 vznikl koncept motoru uloženého pod podlahou (poprvé ho využili v užitkovém vozidle roce 1949), který byl zaregistrován jako funkční model s německým patentem.

Ředitelé společnosti se v 60. letech minulého století rozhodli v Salzgitteru postavit nový montážní závod. První nákladní vozidlo sjelo z linky 25. června 1964 a poté se v této fabrice vyráběly také autobusy/autokary. Původní areál měl rozlohu 600 000 m2, v současnosti se rozkládá na ploše 1 milion m2. Nyní však společnost MAN Truck & Bus realizuje přestavbu – po jejím dokončení se bude závod specializovat na výrobu komponentů a profilovat se jako mezinárodní dodavatel dílců. Büssingův odkaz tak žije a žít bude i nadále.