Využití platooningu v sektoru logistiky

Technologie

Využití platooningu v sektoru logistiky

MAN předal pilotní vozidla firmě DB Schenker.

DB Schenker, MAN Truck & Bus a Vysoká škola Fresenius testují ve výzkumném projektu síťově propojené trucky v každodenní logistickém provozu. 

Síťově propojené trucky poprvé nastupují do praktického provozu v logistickém průmyslu: DB Schenker, MAN Truck & Bus a německá Vysoká škola Fresenius posunuly společný projekt jízdy v konvoji (tzv. Platooning) do další etapy. Klíče od nových konvojových vozidel byly předány 13. února v mnichovské centrále MAN. Z rukou člena představenstva společnosti MAN Truck & Bus AG odpovědného za výzkum a vývoj Dr. Frederika Zohma si je převzal Ewald Kaiser, provozní ředitel ze skupinu DB Schenker se sídlem v Essenu. „Autonomní a síťově propojené jízdy od základů změní silniční nákladní dopravu. Tento projekt se poprvé soustředí na otestování platooningu v každodenní logistické provozu. Velmi se těšíme, že do provozních zkoušek nyní můžeme zapojit tyto nové vozy,“ zdůraznil Ewald Kaiser.

„Ve více předešlých projektech – jako byl například European Truck Platooning Challenge v roce 2016 – jsme už dokázali, že technologie jízdy v konvoji funguje. Nyní jsme se pustili do řešení otázky, jak tuto technologii přizpůsobit reálným každodenním podmínkám provozu v sektoru logistiky,“ dodal Dr. Frederik Zohm z pohledu výrobce vozidel.

Společný projekt, který vznikl v květnu 2017, během několika následujících měsíců otestuje trucky jezdící v konvoji tím, že je zapojí do běžného plánovaného provozu firmy DB Schenker v reálné provoz na dálnici A9 mezi Mnichovem a Norimberkem. Bude to také poprvé, co testovací řidiče MAN vymění za volantem profesionální řidiči DB Schenker. Jejich zkušenosti, odhad a vyhodnocení jízdy v konvoji budou středobodem práce na Vysoké škole Fresenius, která jako třetí partner při testovacích jízdách poskytuje podporu po vědecké stránce. „Chceme zjistit, jaký vliv má tato nová technologie na řidiče. Studie se soustředí na neurofyziologickou a psychosociální úroveň,“ vysvětlil Prof. Dr. Christian T. Haas, vedoucí Institutu komplexního zdravotnického výzkumu Vysoké školy Fresenius. Výsledky studie interakce člověka se strojem se pak využijí při dalším vývoji technologie. Nastavení projektu přináší i příležitost vytvořit obecné závěry o dopadu digitalizace pracovních podmínek a poslouží tak jako odrazový můstek pro další projekty.

Předání vozidel je signálem začátku příprav na testy v praxi. Zatímco v uplynulých měsících se vyráběly testovací vozidla a vybavovali se jejich přídavnými technickými komponenty, které jsou potřebné pro platooning, nyní je nejdůležitější intenzivní příprava řidičů na jejich úlohy v projektu a na konečnou podporu integrace s logistikou provozu v rámci společnosti DB Schenker.

Individuální jízdy konvojů na dálnici A9 se začnou od dubna letošního roku. Trucky budou zpočátku jezdit bez nákladu, aby bylo možno vyhodnotit podmínky jízdy v každodenním provozu a aby se dobře vyškolili řidiči, kteří budou vozidla řídit. Ti dostanou intenzivní teoretický i praktický výcvik od specialistů MAN ProfiDrive a budou trénovat na trenažérech. Experti z Vysoké školy Fresenius budou jezdit s řidiči a zaznamenávat jejich zkušenosti.

Po dokončení této intenzivní přípravné fáze se spustí týdenní a potom i každodenní testovací jízdy. Během testů se počítá i se zařazením vozidel   s reálným nákladem zákazníků. Konvoje se následně nasadí až třikrát denně na trase mezi logistickými centry DB Schenker v Mnichově a Norimberku.

Při platooningu dvě nebo více nákladních vozidel jede po dálnici v těsném odstupu virtuálně spojené s pomocí asistenčních a řídicích elektronických systémů. Všechna vozidla v konvoji jsou spolu propojena elektronickým „tažným lanem“, které zajišťuje komunikaci mezi vozidly, přičemž rychlost a směr jízdy určuje vůz v čele celé jízdní čety.

V tomto kontextu je elektronické propojení vozidel v konvoji zárukou bezpečné jízdy. Jedním z důležitých cílů platooningu je také úspora paliva v celém konvoji díky využití jízdy v závětří.