Zaměstnanci MAN věnovali 100 000 EUR lidem postiženým válkou na Ukrajině

Zaměstnanci MAN věnovali 100 000 EUR lidem postiženým válkou na Ukrajině

Peníze ze zvláštního fondu „Restcentkasse“ budou použity jako příspěvek zaměstnanců koncernu Volkswagen pro lidi v nouzi.

  • Příjemcem je Agentura OSN pro uprchlíky (UNHCR).
  • Pomoc lidem v nouzi je stále silnější

Zaměstnanci společnosti MAN věnovali prostřednictvím Uprchlického fondu OSN 100 000 EUR na pomoc lidem trpícím válkou na Ukrajině. Zaměstnanci německých dceřiných společností a podniků MAN přispívají centy ze svých výplat do takzvaného Restcentkasse (fondu zbylých centů) – sbírka pak slouží jako kapitál, aby mohli v krátké době a bez velkých výdajů poskytnout větší finanční podporu.

Peníze putují do „zaměstnaneckého fondu“, který založili zástupci vedení a zaměstnanců koncernu Volkswagen a nad kterým v MAN převzali záštitu personální ředitel Arne Puls a bývalá předsedkyně podnikové rady koncernu Irmi Maucherová.

„Jsme rádi, že můžeme rychle reagovat na naléhavé humanitární potřeby způsobené válkou,“ říká ředitel lidských zdrojů Arne Puls. „Zaměstnanci společnosti MAN projevují solidaritu s lidmi v nouzi. O jejich velké ochotě poskytnout materiální pomoc v současné krizi svědčí i jejich dar z peněžního fondu.“

Peníze pro Ukrajinu jdou na účet OSN pro pomoc uprchlíkům. Volkswagen je již řadu let partnerem UN Refugee Aid, národního partnera Agentury OSN pro uprchlíky (UNHCR). UNHCR úzce spolupracuje s úřady na Ukrajině nebo v sousedních zemích při organizaci nouzové pomoci. Humanitární pracovníci jsou v pohotovosti, aby poskytovali humanitární pomoc a zásobovali ukrajinské obyvatelstvo základními životními potřebami. Koncern Volkswagen již jménem všech svých značek přispěl UNHCR na pomoc uprchlíkům jedním milionem eur.