MAN – hluboké dějiny – díl 4.

Historie MAN

MAN – hluboké dějiny – díl 4.

Z hlediska výroby nákladních vozidel MAN jsou velmi důležité dvě postavy stojící u samotného počátku dějin naftového motoru – vynálezce vznětové varianty motoru s vnitřním spalováním Rudolf Diesel a Heinrich von Buz, který jako jeden z mála rozeznal jeho nadějný obchodní potenciál.

V letech 1883 až 1887 intenzivně pracoval na projektu amoniakového absorbčního motoru. Postupně jej však začal zajímat motor spalovací. Vzduch jako stlačované médium a nosič paliva – tedy stroj, v němž se spalovaní a práce odehrává v jednom prostoru. Jak sám přiznával dospěl mnohými oklikami téměř k tomu samému jako Nicolaus August Otto (14. 6. 1832, Holzhausen an der Haide – 26. 1. 1891, Kolín nad Rýnem).

Zatímco však Ottův motor pracoval s malou kompresí, aby nedocházelo k samovznícení smíchaného paliva se vzduchem a tím pádem k nechtěným detonacím, Diesel mohl díky myšlence stlačování pouze vzduchu využívat kompresi čtyř až osminásobně vyšší. Tím mohl motor nabídnout daleko vyšší účinnost.

Konečně 28. února 1892 obdržel Rudolf Diesel německý patent číslo DRP 67 207 s názvem „Způsob práce a druh provedení spalovacího motoru“. Diesel předpokládal, že jeho motor bude pracovat s účinností 70 až 80 % a s tlakem od 25 do 35 MPa. To také popsal ve své knize z roku 1893 „Teorie a konstrukce racionálního tepelného motoru“.

 

Dokonáno jest!

Od té chvíle musel Diesel bojovat se svými odpůrci. Dlouhodobé půtky a soudní spory se nakonec podepsaly na jeho zdraví tak, že musel několikrát do nervového sanatoria. V těžkých dobách jej však přátelé, mezi něž patřili především ředitel Augsburgské továrny Heinrich Butz a profesor Schröter – ředitel továrny Deutz na plynové motory, nenechali padnout. V listopadu 1893 přihlásil Diesel druhý, zásadní německý patent číslo DRP 82 168. V něm bylo již chráněno také vhánění paliva do válce stlačeným vzduchem.

Na doporučení Heinricha von Buze byl v druhém pololetí roku 1896 postaven další pokusný motor tentokráte s vodním chlazením a vstřikováním benzínu. Po krátké době experimentů byl benzín nahrazen čištěným (lampovým) petrolejem s nímž motor pracoval podstatně klidněji. Zatímco v laboratoři vrčel ještě první motor, Diesel již pracoval na dalším s úkolem snížit spotřebu paliva.

S koncem dubna 1896 byly do dílny předány nové výkresy a již v prosinci toho roku byl motor na brzdě. Bezvadně naskočil a během měsíce splnil všechny požadavky – vznikl tak normální Dieselův čtyřdobý motor. Jeho hlavními součásti byly vstřikovací čerpadlo a vysokotlaký kompresor, vstřikovací tryska, sací a výfukový ventil, tvar spalovacího prostoru a jeho jisté umístění a samostatné spouštěcí zařízení. Tím vlastně úloha Rudolfa Diesela jako vynálezce v podstatě skončila. Jeho motor spotřeboval 250 g lampového oleje na hodinu a koňskou sílu. Byl vybojován rozhodující boj.