Tempomat se sledováním vzdálenosti

MAN technika

Tempomat se sledováním vzdálenosti

Rychlost bývá často podceňována a vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu je možné snadno přecenit. Systém ACC je schopen na základě uložených nastavení samostatně přizpůsobit jak rychlost jízdy, tak i vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu.

Systém je možné využít při rychlostech jízdy od 25 km/h. Hlavní oblast použití je však při jízdách na rychlostních silnicích a dálnicích.

Radarový senzor ACC s dosahem cca 150 metrů rozezná vzdálenost a relativní rychlost vozidla jedoucího vpředu ve vlastní jízdní dráze. Řídicí jednotka systému ACC pak z dat získaných ze senzorů, z průběhu vlastní jízdní dráhy, vlastní rychlosti a z akcí prováděných řidičem vypočte nejlepší přibližovací strategii a začne regulovat moment motoru a brzdovou soustavu (dlouhodobou a provozní brzdu). Rychlost, zrychlení a zpoždění vozidla se aktivně regulují a tím je udržován odstup od vozidla jedoucího vpředu. Obsluha systému ACC se stejně jako dosud provádí pomocí páky tempomatu.